Tilgang og bruk
For flere av tabellene finnes det opplysninger om metoden som er brukt for å samle inn data. Dette kan man lese om ved å klikke metodeikonet nederst på de respektive tabellsidene. Viktig: Ved all bruk av data fra denne databasen må både originalkildene og medienorge.
TNS Gallup
Avis
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
TNS Gallup - Forbruker&Media
Avisåret (årlig rapport)
Ukepresse
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
Magasin- og UkepresseForeningen/MBL
Fagpresse
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
Bøker
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
Radio
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
NRK Forskning/TNS Gallup
TNS Gallups PPM-undersøkelse
Musikkmedier
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
TV
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
TNS Gallup - Norsk TV-meterpanel
Video
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
FILM & KINO
Statens bibliotektilsyn
Film
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
FILM & KINO
IKT
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
Statistisk sentralbyrå - IKT i husholdningene
TNS Gallup - Forbruker&Media
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
 
MEDIENORGE ©2017 medienorge@infomedia.uib.no