Videoseere etter type video
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for bruk av ulike typer video - blant de som sett på video og blant hele befolkningen. Bruk valgmenyen til høyre for å velge fordeling. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning fra og med 1995, men totaltall finnes tilbake til 1991.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Videoseere etter type opptak 1991 - 2019, fordelt på befolkning (prosent)

Type
Alle
1990199119921993199419951996199719981999  
Egenprodusert09-79 år - 12 - 111112 
Opptak fra TV09-79 år - 44 - 544433 
Kjøpe/leiefilm09-79 år - 44 - 645555 
Type
Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
Egenprodusert09-79 år1111111111 
Opptak fra TV09-79 år3332211236 
Kjøpe/leiefilm09-79 år6676778756 
Kjøpe/leie-VHS09-79 år - - 43211 - - -  
Kjøpe/leie-DVD09-79 år - - 34668 - - -  
VHS-spiller09-79 år - - - - - - - 211 
DVD-spiller09-79 år - - - - - - - 878 
Harddisk-opptaker09-79 år - - - - - - - 224 
Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Egenprodusert09-79 år010001 - - - -  
Opptak fra TV09-79 år354464 - - - -  
Kjøpe/leiefilm09-79 år664232 - - - -  
VHS-spiller09-79 år11000 - - - - -  
DVD-spiller09-79 år8662432221 
Harddisk-opptaker09-79 år4543543764 
Nedlastet videofil09-79 år - - - - 232567 
Strømmet videofil09-79 år - - 14131418212327 
Strømmet arkivprogram09-79 år - - - - - - 7191925 
Merknader:

Fordelinger både blant hele befolkningen og blant de som har sett på video. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Strømmet arkivprogram omfatter bare program som er sendt samme dag.

Tallene for videobruk etter type video i 2012 og 2013 er revidert i oktober 2016, og inkluderer nå også betalte strømmetjenester som Netflix.

Fra og med 2012 er betalte strømmetjenester som Netflix inkludert i statistikken. Dette bidrar til en klar økning i samlet videobruk, noe som igjen gir reduserte andeler for andre typer videobruk enn betalte strømmetjenester. Ser man bort fra betalte strømmetjenester, var andelene for andre typer video tilnærmet stabile mellom 2012 og 2014.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring