Kinobesøk i ulike perioder
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for andel av befolkning som har vært på kino i ulike perioder av året. Disse tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder, utdanning og landsdel fra og med 1995, mens totaltall finnes tilbake til 1991.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel som har vært på kino i ulike perioder 1991 - 2019 fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleSiste
uke
Siste
måned
Siste 3
måneder
Siste 6
måneder
Siste 12
måneder
 
2019Alle (9-79 år)724506775  
2018Alle (9-79 år)624516876  
2017Alle (9-79 år)621496775  
2016Alle (9-79 år)724496372  
2015Alle (9-79 år)724506371  
2014Alle (9-79 år)821476169  
2013Alle (9-79 år)825496573  
2012Alle (9-79 år)724455967  
2011Alle (9-79 år)722456068  
2010Alle (9-79 år)623476270  
2009Alle (9-79 år)825516670  
2008Alle (9-79 år)826516370  
2007Alle (9-79 år)725476167  
2006Alle (9-79 år)825496267  
2005Alle (9-79 år)825476167  
2004Alle (9-79 år)725486168  
2003Alle (9-79 år)1028476166  
2002Alle (9-79 år)823466066  
2001Alle (9-79 år)827496269  
2000Alle (9-79 år)826455965  
1999Alle (9-79 år)722435563  
1998Alle (9-79 år)725486268  
1997Alle (9-79 år)621405360  
1996Alle (9-79 år)722425561  
1995Alle (9-79 år)620405358  
1994Alle (9-79 år)823435561  
1992Alle (9-79 år)516334352  
1991Alle (9-79 år)720384958  
Merknader:

Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring