PPM - radiokanalenes lyttertall per år
PPM-undersøkelsen gjennomføres av Kantar TNS og er en elektronisk undersøkelse av radiolytting ved hjelp av et 'Portable People Meter'. Disse elektroniske målingene startet opp i 2006 og har siden 2007 erstattet data fra den intervjubaserte Radioundersøkelsen som norske radiokanalers offisielle lyttertall. Undersøkelsen gjennomføres ved at et landsomfattende utvalg av personer bærer med seg et elektronisk måleapparat som gjenkjenner all radiolyd som tilhører kanalene som deltar i undersøkelsen. Utvalgsstørrelsen er gradvis økt fra 500 personer ved oppstart, til rundt 1000 personer i dag. Fra 2017 er tidsforsinket lytting inntil 7 dager etter sendetidspunkt inkludert i lyttertallene.

PPM måler kun radiolytting knyttet til kanalene som er med i målingene, slik at lyttertallene vil variere avhengig av hvor mange radiokanaler som deltar. Antall lokalradioer som har vært med har variert fra år til år. Fra og med 2014 er undersøkelsen utvidet med stadig flere DAB-kanaler, og fra 2018 omfatter målingen kun riksdekkende kanaler i DAB-nettet eller på Internett. Endringene påvirker både tall for radiolytting totalt og kanalenes markedsandeler.

I de årene lokalradio har vært med, har mange av kanalene vært samlet i såkalte samkjøringer. Du finner informasjon om hvilke kanaler som har deltatt i undersøkelsen i ulike perioder på denne nettsiden hos Kantar TNS.

Den intervjubaserte Radioundersøkelsen gjennomføres fortsatt og brukes blant annet som kilde for lyttertall for lokalradio og NRKs distriktssendinger.

Under finner du resultater fra PPM-undersøkelsen i form av radiokanalenes markedsandeler, dekning og lyttetid en gjennomsnittsdag. Tallene kan fordeles på bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og utdanning. Ønsker du lyttertall fordelt på tidsperioder i løpet av døgnet, finner du det her.

Denne oversikten oppdateres ikke etter 2018 da Nielsen har overtatt som ny aktør for PPM-målingene. Radiokanalenes lyttertall etter 2019 finner du her. Lyttertall for NRK, P4 og Bauer etter 2019 finner du her.
hent data

Markedsandel pr døgn for 2018 fordelt etter alle (prosent)

År
Alle
NRK P1NRK P2NRK P3NRK
Klassisk
NRK
Alltid
nyheter
NRK
mP3
NRK
Sport
NRK
P1+
NRK
P13
NRK
Super
NRK
Jazz
P4P5P6P7P8P9
Retro
P10
Country
Andre
kanaler
P4
NRJRadio
Norge
KissRadio
Rock
Radio
Soft
P24-7
Mix
Norsk
Pop
Bauer
Pop Up
Radio
Vinyl
Radio
Topp 40
Radio1Radio
totalt
 
2018Alle 12+ år 38,0 4,6 3,5 1,2 1,4 1,9 1,7 11,4 1,8 0,4 0,1 14,2 2,6 0,9 1,8 0,7 0,7 1,2 0,0 1,1 3,7 0,8 1,5 0,1 0,6 0,5 0,3 1,8 1,1 0,3 100,0  
Merknader:

Med overgangen til DAB i løpet av 2017 fikk vi flere radiokanaler, og PPM-undersøkelsen for 2018 er vesentlig utvidet. Kanaler som før var samlet under "Andre kanaler" tilknyttet Bauer og P4 er nå i hovedsak rapportert hver for seg.

Fra 2017 er tidsforsinket lytting inntil 7 dager etter sendetidspunktet inkludert.

Resultatene fra PPM-undersøkelsen viser andre lyttertall for kanalene enn den 'gamle' Radioundersøkelsen. Noe av årsaken kan være at PPM-tallene dokumenterer passiv lytting eller eksponering for radiosendinger, uavhengig av om lytterne er klar over at de hører på radio - f.eks. i form av radiosendinger i butikker, restauranter etc. Radioundersøkelsen, derimot, baserer seg på intervjuer, og dermed på at lytterne husker at de har lyttet til radio. Samtidig gir PPM-undersøkelsen lavere lyttetid enn Radioundersøkelsen, noe som antakeligvis har sammenheng med måten lyttetiden har vært fordelt mellom kanalene på i Radioundersøkelsen. I tillegg kan noe av forskjellen skyldes overrapportering fra radiolytternes side.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring