Ukentlig bruk av mobilt medieinnhold fordelt på kjønn og alder
Statistikken for bruk av mobilt medieinnhold er hentet fra Kantar TNS' store mediebruksundersøkelse Forbruker & Media. Undersøkelsen gjennomføres ved bruk av telefonintervjuer og kartlegger blant annet bruk av medieinnhold via mobiltelefon. Les mer om Forbruker & Media i metodeomtalen eller i medienorges nyhetsbrev Undersøkelser av mediebruk.

Fra Forbruker & Media presenterer medienorge her tall for andel av befolkningen 12 år + som har benyttet seg av mobilt medieinnhold ukentlig - totalt og fordelt på bakgrunnsvariablene kjønn og alder. Tall for daglig bruk av mobilt medieinnhold finner du her, men uten bakgrunnsvariabler. Statistikk for bruk av ulike mobile innholdsleverandører - i første rekke mediehus - finner du her.
hent data

Ukentlig bruk av mobilt medieinnhold fordelt på kjønn og alder 2016 fordelt på alle (prosent)

2016  
Alder1.kv2.kv3.kv4.kv  
Alle 12 år +72  
Merknader:

Omfatter både bruk av vanlige nettsider på mobilen og bruk av mobilportaler.

Fra og med 2. kvartal 2014 benyttes en justert vekt. Med den nye vekten ville totalen (12 år +) for 1. kvartal 2014 vært 61 prosent.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring