Økonomisk utvikling store mediekonsern
Oversikten under gir et innblikk i omsetningen i noen av de største mediekonsernene i Norge. Tallene er basert på selskapenes årsberetninger og nettsider, og på informasjon direkte fra selskapenes ledelse. Alle omsetningstall er hentet fra konsernregnskap så langt det har latt seg gjøre, dvs. at omsetning mellom selskap i samme konsern er trukket fra, og at omsetning i datterselskap er tatt inn med hundre prosent.

Omsetningen i felleskontrollerte selskap er fram til 2014 fordelt mellom eierne, men fra og med 2014 er dette endret, slik at omsetning i selskap som flere konsern kontrollerer sammen ikke lenger tas med. Årsaken er endringer i internasjonale regnskapsstandarder. Endringen slår ulikt ut for mediekonsernene: Eksempelvis vil endringen for Egmont bety at halvparten av inntektene i Cappelen Damm og Nettavisen ikke tas med, mens den betyr lite for Schibsteds omsetning i Norge. Konsernenes kjøp og salg av virksomheter vil også påvirke omsetningstallene fra år til år.

Beskrivelser av mediekonsernenes historie og virksomhet finner du i medienorges fakta-tilbud her. For informasjon om konsernenes eiere og eierskap se: Største mediekonsern etter omsetning i Norge.
hent data

Økonomisk utvikling store mediekonsern 2008 - 2018, omsetning Norge (mill. NOK)

Konsern
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
Aller (Danmark)-------1 7411 7941 8571 778 
Amedia----3 8534 8764 3063 8463 2943 2013 277 
A-pressen4 4404 1874 2604 539------- 
Bonnier (Sverige)1 9662 4522 4242 2262 2262 203----- 
Cappelen Damm--------1 4551 5751 519 
Discovery (USA)------1 7211 6181 6612 1272 171 
Egmont (Danmark)4 8854 8284 6804 7826 2156 7386 4216 7157 0707 0177 266 
Get---1 9272 1322 4372 6352 778--- 
Gyldendal1 7781 741--1 8721 9321 6781 8131 8151 8481 965 
Mecom Group (Edda Media) (Storbritannia)2 7642 3542 0912 154------- 
MTG (Sverige)1 9852 1112 0232 1042 0592 0882 7392 8312 7742 9042 855 
NRK4 3514 5684 8624 9505 1685 3565 5105 5935 6995 9215 986 
Polaris Media--1 813-1 8401 7871 659-1 5211 5181 525 
Schibsted5 8786 4997 3497 6377 8427 7267 8017 1136 8267 0657 471 
Telenor Broadcast4 3184 7125 0055 3575 4175 6605 9956 096--- 
TV 2 Gruppen2 7442 4372 7043 1973 4413 4733 7773 8954 2514 2574 486 
Merknader:

TV-distributørene Telenor og Get er tatt ut av oversikten fordi regnskapstall for Telenors medievirksomhet ikke lenger er tilgjengelige.

Konsernenes omsetningstall er fra 2014 ikke lenger sammenlignbare med tidligere år. Årsaken er at den internasjonale regnskapsstandarden IFRS er endret. Endringen gjør at inntekter i selskap som konsernene kontrollerer sammen med andre eiere, ikke lenger kan tas med i den totale omsetningen. Dette slår ulikt ut for mediekonsernene: For noen blir omsetningen klart lavere enn før, mens for andre betyr endringen minimalt. Endringen slår mest ut for Amedia og Egmont.

Telenors omsetning i mediesektoren er estimert av medienorge, både for Norge og totalt. Omsetningen omfatter også selskaper som Telenor ikke lenger tar med under virksomhetsområdet Broadcast, slik som den norske kabel-TV-virksomheten i Canal Digital.

Bonniers omsetning for 2014 er ikke tatt med fordi datterselskapet C More dette året ble midlertidig flyttet ut av konsernet slik at omsetningen ble lavere enn reelt.

A-pressen overtok i 2012 aviskonsernet Edda Media og skiftet navn til Amedia.

TV 2 Gruppen ble i 2012 overtatt 100 % av Egmont, som kjøpte A-pressens andel i konsernet. Omsetningen i TV 2 Gruppen inngår nå fullt i Egmonts omsetning. I årene 2008 til 2011 inngikk TV 2 Gruppen 50/50 i omsetningen til eierne A-pressen og Egmont.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

Kilder
Selskapene

Hjelpemidler
Last ned siden i Excel-format
 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring