Største norske aviskonsern
Opplysningene om de største aviskonsernene i Norge, rangert etter opplag, er utarbeidet av medienorge på bakgrunn av informasjon fra selskapene selv. Oversikten viser status ved årets slutt, og omfatter kun norske aviser hvor konsernene har formell kontroll - enten direkte, via datterselskaper eller i fellesskap med andre selskaper. Gratisaviser og aviser med mindre enn én utgave per uke regnes ikke med.

Totalopplaget som konsernenes andeler er beregnet ut fra, er hentet fra Sigurd Høsts rapport Avisåret. Du kan lese siste utgave her. Fra og med 2014 er opplag basert på nettoopplag (papir og nett kombinert). Konsernenes omsetningstall for Norge er inkludert i oversikten fra og med 2016.

En lignende oversikt har vært utarbeidet av Medietilsynet, men denne omfatter også gratisaviser, og inkluderer konsernenes opplag i aviser hvor de eier mindre andeler og ikke har formell kontroll.
hent data

Største norske aviskonsern 2017

Selskap Antall
aviser
Samlet
opplag
(1000 eks.)
Andel av
totalt opplag
(prosent)
Omsetning
(mill. NOK)
Største eiere  
Schibsted 13 530 26 5 189 Blommenholm Industrier (Stiftelsen Tinius) (26%)  
Folketrygdfondet (6%)  
NWT Media AS (4%)  
Amedia 63 529 26 3 201 Amediastiftelsen (100%)  
Polaris Media 29 206 10 1 518 Schibsted ASA (29%)  
NWT Media AS (26%)  
Must Invest AS (15%)  
Sparebank 1 SMN Invest AS (11%)  
Alle aviser 223 2 026 100  
Merknader:

Schibsteds omsetning inkluderer kun mediehusene i Norge. Omsetning i Finn.no er ikke med.

I 2015 utvidet Schibsted aksjekapitalen ved å utstede en ny aksjeklasse - B-aksjer - med en tidendedel av stemmeretten til de opprinnelige aksjene (A-aksjer). Eierandelene i denne oversikten er basert på stemmeandelen i Schibsted, og ikke andel av kapitalen. Tinius-stiftelsen eier 25 % av aksjekapitalen.

Fra og med 2014 er opplag oppgitt som nettoopplag - dvs. en kombinasjon av opplag på papir og nett.

Informasjonen om eierforhold gjelder samme år som de andre opplysningene om selskapene.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

Kilder
Avisåret (årlig rapport)
Selskapenes årsberetninger

Hjelpemidler
Last ned siden i Excel-format
 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring