Lesing av papiravis fordelt på antall aviser
Statistisk Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsen navnet Norsk mediebarometer.

Fra disse undersøkelsene tilbyr medienorge tall knyttet til avislesing fordelt på antall aviser. Disse tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning fra og med 1995, men finnes for alle år for hele utvalget.

Resultater fra undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Antall papiraviser lest, fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleIngen
avis
1 avis2 aviser3 aviser
eller
flere
 
2019Alle (9-79 år)731872  
2018Alle (9-79 år)702083  
2017Alle (9-79 år)682283  
2016Alle (9-79 år)612595  
2015Alle (9-79 år)5825125  
2014Alle (9-79 år)5129146  
2013Alle (9-79 år)4929157  
2012Alle (9-79 år)4529187  
2011Alle (9-79 år)3737198  
2010Alle (9-79 år)3638189  
2009Alle (9-79 år)3534209  
2008Alle (9-79 år)32362111  
2007Alle (9-79 år)28402210  
2006Alle (9-79 år)26392411  
2005Alle (9-79 år)26362413  
2004Alle (9-79 år)25372414  
2003Alle (9-79 år)23382513  
2002Alle (9-79 år)23362516  
2001Alle (9-79 år)22352914  
2000Alle (9-79 år)23352616  
1999Alle (9-79 år)19372716  
1998Alle (9-79 år)19382717  
1997Alle (9-79 år)16382917  
1996Alle (9-79 år)18373016  
1995Alle (9-79 år)16363118  
1994Alle (9-79 år)15363020  
1992Alle (9-79 år)16353019  
1991Alle (9-79 år)16343020  
Merknader:

Fordelinger på utdanning gjelder aldersgruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring