Lesing av papiravis fordelt på type avis
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til lesing av papiravis fordelt på type avis. Resultatene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning fra og med 1995, mens totaltall finnes helt tilbake til 1991.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel som har lest ulike typer papiraviser, fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleDistrikts-
avis
VG/
Dagbladet
Annen
Oslo-avis
Lokal-
avis
 
2019Alle (9-79 år)15496  
2018Alle (9-79 år)194106  
2017Alle (9-79 år)19497  
2016Alle (9-79 år)227129  
2015Alle (9-79 år)269129  
2014Alle (9-79 år)31111211  
2013Alle (9-79 år)32131610  
2012Alle (9-79 år)34161610  
2011Alle (9-79 år)40151813  
2010Alle (9-79 år)42171811  
2009Alle (9-79 år)44201910  
2008Alle (9-79 år)46221910  
2007Alle (9-79 år)48251710  
2006Alle (9-79 år)49272011  
2005Alle (9-79 år)50291811  
2004Alle (9-79 år)51301611  
2003Alle (9-79 år)52311811  
2002Alle (9-79 år)52332011  
2001Alle (9-79 år)54331910  
2000Alle (9-79 år)54321911  
1999Alle (9-79 år)56332112  
1998Alle (9-79 år)58322112  
1997Alle (9-79 år)57322413  
1996Alle (9-79 år)57332311  
1995Alle (9-79 år)59352210  
1994Alle (9-79 år)62382110  
1992Alle (9-79 år)6136179  
1991Alle (9-79 år)6434209  
Merknader:

Fordelinger på utdanning gjelder aldersgruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring