Antall aviser etter utgaver per uke
Forsker Sigurd Høst har i mange år samlet inn informasjon om alle trykte norske aviser som kommer ut minst én gang per uke - også de som ikke er organisert i bransjeforeningene Mediebedriftenes Landsforening (MBL) eller Landslaget for lokalaviser (LLA). Oversikter over den norske avisstrukturen har hvert år blitt presentert i rapporten Avisåret. Rapporten ble til og med 2007 utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie, men har siden 2008 vært publisert av Høgskulen i Volda. I materialet kan du bl.a. finne antall, opplag og utgiverfrekvens for ulike aviskategorier. Du kan lese siste utgave av rapporten her.
hent data

Antall aviser etter utgivelseshyppighet 2009 - 2018

Utgivelseshyppighet2009201020112012201320142015201620172018  
7 utgaver/uke5555544222  
6 utgaver/uke56565656555353554946  
5 utgaver/uke121212111112121188  
4 utgaver/uke22211333910  
3 utgaver/uke50505052525244433938  
2 utgaver/uke33333434323233323838  
1 utgave/uke67686968737579817881  
Dagsaviser i alt75757573727272716866  
Fådagersaviser i alt150151153154157158156156155157  
Aviser i alt225226228227229230228227223223  
Merknader:

Enkelte tall er i 2011 revidert bakover i tid på bakgrunn av endringer Sigurd Høst har foretatt i nyere rapporter. Dette gjelder konkret aviser som er tatt ut av materialet eller nye som er tatt inn, med tilbakevirkende kraft. For de årene der Høst selv ikke har publisert reviderte tall, er det brukt estimater basert på tidligere publiserte data.

Oversikten gjelder trykte aviser og omfatter kun aviser som publiseres minimum en gang per uke, og som regnes som avis i henhold til Sigurd Høsts egen avisdefinisjon. Enkelte medlemmer av MBL og LLA kan derfor ikke være inkludert i oversiktene.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring