Antall aviser etter type
Forsker Sigurd Høst har i mange år samlet inn informasjon om alle trykte norske aviser som kommer ut minst én gang per uke - også de som ikke er organisert i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) eller Landslaget for lokalaviser (LLA). Oversikter over den norske avisstrukturen blir hvert år presentert i rapporten Avisåret. Rapporten ble til og med 2007 utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie. Høst er nå tilknyttet Høgskulen i Volda og publiserer informasjon om norske aviser i høgskolens rapportserie. I materialet kan du bl.a. finne antall, opplag og utgiverfrekvens for ulike aviskategorier. Du kan lese siste utgave her.
hent data

Antall aviser etter type 2008 - 2017

Antall aviser2008200920102011201220132014201520162017  
Løssalgsaviser2222222222  
Storbyaviser4444444444  
Nr. 2-aviser, store byer3333332333  
Riksspredte, menings-
bærende aviser
8888888888  
Lokale dagsaviser, ledende56565656545354535249  
Lokale dagsaviser, nr. 22222222222  
Lokale 2-3 dagersaviser81818182848484777776  
Lokale ukeaviser63616262606465717171  
Nasjonale fådagersaviser8778999888  
Aftenposten Aften11111 - - - - -  
Dagsaviser i alt76757575737272727168  
Fådagersaviser i alt152150151153154157158156156155  
Alle avistyper228225226228227229230228227223  
Merknader:

Enkelte tall er i 2011 revidert bakover i tid på bakgrunn av endringer Sigurd Høst har foretatt i nyere rapporter. Enkelte tall er i 2011 revidert bakover i tid på bakgrunn av endringer Sigurd Høst har foretatt i nyere rapporter. Dette gjelder konkret aviser som er tatt ut av materialet eller nye som er tatt inn, med tilbakevirkende kraft. For de årene der Høst selv ikke har publisert reviderte tall, er det brukt estimater basert på tidligere publiserte data.

Oversikten gjelder trykte aviser og omfatter kun publikasjoner som regnes som avis i henhold til Sigurd Høsts avisdefinisjon. Enkelte medlemmer av MBL og LLA vil derfor ikke være regnet med i oversiktene.

Kategorien storbyaviser omfatter Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad.

Aftenposten Aften ble lagt ned ved utgangen av 2012.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring