Samlet opplag etter avistype
Forsker Sigurd Høst har i mange år samlet inn informasjon om alle trykte norske aviser som kommer ut minst én gang per uke - også de som ikke er organisert i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) eller Landslaget for lokalaviser (LLA). Oversikter over den norske avisstrukturen blir hvert år presentert i rapporten Avisåret. Rapporten ble til og med 2007 utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie. Høst er nå tilknyttet Høgskulen i Volda og publiserer informasjon om norske aviser i høgskolens rapportserie. I materialet kan du bl.a. finne antall, opplag og utgiverfrekvens for ulike aviskategorier. Du kan lese siste utgave her.

Samlet opplag er basert på gjennomsnittlig opplag pr. utgave for aviser som kommer ut minst én gang pr. uke. Søndagsutgaver er ikke inkludert. Fra og med 2014 er digitalt opplag også inkludert, slik at det som oppgis er "netto totalt opplag". Veid totalopplag angir gjennomsnittlig samlet opplag når man tar hensyn til hvor ofte de ulike avisene kommer ut, slik at opplaget til en ukeavis veier mindre enn en avis som kommer ut syv dager i uken.
hent data

Samlet opplag etter avistype (1000 eks) 2008 - 2017

Opplag i 10002008200920102011201220132014201520162017  
Løssalgsaviser408368331311277244212184172155  
Storbyaviser477467460450435414418399396414  
Nr. 2-aviser, store byer68645853504737393939  
Riksspredte, menings-
bærende aviser
177173173174176173171169170172  
Lokale dagsaviser, ledende867840815791757712685637629625  
Lokale dagsaviser, nr. 232313029282625242425  
Lokale 2-3 dagersaviser398393388381382380368341339343  
Lokale ukeaviser136132134132129134134147148149  
Nasjonale fådagersaviser768077789299101100102104  
Aftenposten Aften12511210510296 - - - - -  
Dagsaviser i alt2 1531 9431 8681 8081 7221 6171 5481 4531 4301 430  
Fådagersaviser i alt610716704693699613602588588596  
Alle avistyper2 7632 6592 5722 5012 4212 2302 1502 0412 0182 026  
Veid opplag - - 2 2142 1472 0561 8981 8061 6941 6551 642  
Merknader:

Dagens Næringsliv ønsket ikke å få målt opplaget i 2016 og 2017. Det er derfor brukt estimater for avisens opplag disse årene.

Fra og med 2014 er totalopplaget basert på samlet nettoopplag (papiropplag pluss digitale abonnement og kjøp av digitale utgaver).

Enkelte tall er i 2011 revidert bakover i tid på bakgrunn av endringer Sigurd Høst har foretatt i nyere rapporter. Dette gjelder konkret aviser som er tatt ut av materialet eller nye som er tatt inn, med tilbakevirkende kraft. For de årene der Høst selv ikke har publisert reviderte tall, er det brukt estimater basert på tidligere publiserte data.

Oversikten gjelder trykte aviser og omfatter kun publikasjoner som regnes som avis i henhold til Sigurd Høsts avisdefinisjon. Enkelte medlemmer av MBL og LLA vil derfor ikke være regnet med i oversiktene.

Aftenposten Aften gikk fra fem til tre utgaver per uke i 2009, og ble lagt ned ved utgangen av 2012.

Kategorien storbyaviser omfatter Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring