Andel med papiravisabonnement og antall abonnement
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet og formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for andel som har abonnement på papiravis hjemme, samt gjennomsnittlig antall abonnement i den norske befolkningen. Tallene kan brytes ned på ulike bakgrunnsvariabler. Det finnes egne tall for andel med nettavisabonnement hjemme - her.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel med avisabonnement hjemme, fordelt på alle (prosent)

Alle2006200720082009201020112012201320142015201620172018  
Alle (9-79 år)70717270696862585450444238 
Merknader:

Opplysningene gjelder kun abonnement på papiraviser.

Fordelinger på utdanning og yrke gjelder aldersgruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring