Aviser med størst opplagsøkning
Her finner du oversikter over opplagsvinnerne blant avisene hvert enkelt år. Oversiktene er basert på opplagstall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL), bearbeidet av medienorge. Bare publikasjoner som kommer ut minst én gang i uken og har allment nyhetsstoff, er med i oversikten.

I 2014 ble opplagsberegningen for norske aviser endret, og man begynte å bruke netto totalopplag som hovedvaluta. Netto totalopplag inkluderer både papir- og digitalopplag, men teller abonnenter med kombinasjonsabonnement bare én gang. Enkelte aviser, som VG, oppgir totalopplaget kun basert på papirutgaven.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) organiserer en stor andel av norske aviser og mediebedrifter og utarbeider egen avisstatistikk. Opplysninger om medlemsaviser samt sentrale oversikter publiseres i Aviskatalogen hvert år. MBL har eget nettsted med mye informasjon. Mange av de minste avisene er ikke medlem i MBL, men i Landslaget for Lokalaviser (LLA), som organiserer rundt 110 norske lokalaviser.
hent data

Opplagsutvikling for avisene med størst fremgang i 2018

2018 Opplag Endring i
ant. eks.
 
Aftenposten 258 832 34 583  
Dagbladet 86 144 13 465  
Bergens Tidende 83 352 11 403  
Stavanger Aftenblad 63 644 7 054  
Bergensavisen 22 474 6 199  
Fædrelandsvennen 38 414 5 714  
Adresseavisen 66 915 5 486  
Fredriksstad Blad 22 127 2 968  
Budstikka 20 130 2 941  
Klassekampen 27 855 2 836  
Merknader:

Noe av opplagsøkningen i 2018 kan skyldes at opplagstallene beregnes på en annen måte enn tidligere. Fra 2018 er det anledning til å ta med en større andel av aviser som er solgt med rabatt - for detaljer, se informasjon fra MBL.

Fram til 2014 er beregningene basert på avisenes papiropplag. Fra og med 2014 er netto totalopplag brukt som grunnlag. Netto totalopplag er en kombinasjon av papir- og digitalopplag, og er ikke sammenlignbart med papiropplag.

Omfatter bare aviser som er medlemmer av MBL. Endring i forhold til foregående år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring