Bokkjøp fordelt på handelskanaler
Bokhandlerforeningen gjennomfører flere undersøkelser for å kartlegge befolkningens lese- og kjøpevaner. Undersøkelsen Bokkjøp og handelskanaler gjennomføres i juni og desember hvert år. Formålet er å følge utviklingen i nordmenns kjøp av bøker. Tallene nedenfor er hentet fra desemberutgaven. Svarene gjelder den siste boken som er kjøpt.

Datainnsamlingen foretas av Ipsos, og baserer seg på et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 15 år.

Bokkjøp fordelt på handelskanaler 2002 - 2017

 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Bokhandel--5454595861545959 
Internett--456767811 
Bokklubb--2924222018201815 
Dagligvare--24433655 
Kiosk--45566645 
Annet sted--67365655 
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
 
Bokhandel6461636265636363 
Internett1115151414171919 
Bokklubb101110119868 
Dagligvare44453333 
Kiosk64544432 
Annet sted55445566 
Merknader:

Fordelingene på handelskanaler gjelder sist kjøpte bok.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring