Største forlagsgrupper i Norge
Oversikten over de største forlagsgruppene i Norge er basert på selskapenes årsberetninger og informasjon direkte fra selskapenes ledelse. Forlagenes regnskaper er i noen tilfeller ikke direkte sammenlignbare på grunn av bruk av ulike regnskapsstandarder. Den internasjonale standarden for børsnoterte selskaper er annerledes enn norsk regnskapsstandard, som ofte følges av selskaper som ikke er på børs.

Før 2014 skulle driftsinntektene i felleskontrollerte selskaper tas med i den internasjonale regnskapsstandarden IFRS, mens dette er valgfritt i norsk regnskapsstandard. Fra 2014 er felleskontrollerte selskaper ikke med hos noen av konsernene. Det innebærer at inntektene fra selskapene Gyldendal og Aschehoug eier sammen, ikke kommer med i omsetningstallene. Det betyr også at Aschehougs inntekter fra bokhandelkjeden Norli-Libris ikke er inkludert hos Aschehoug.
hent data

Største forlagsgrupper i Norge 2017

    Omsetning
(mill. NOK)
Største eiere  
Konsern Gyldendal 1 848 Erik Must AS (84,9%)  
Morselskap Gyldendal ASA 24    
Datterselskap Gyldendal Norsk Forlag AS (100%) 714    
  Ark Bokhandel AS (100%) 1 215    
Felleskontrollert virksomhet Bestselgerforlaget AS (50%) 44    
  Kunnskapsforlaget ANS (50%) 39    
  Lydbokforlaget AS (50%) 50    
  Forlagssentralen ANS (50%) 176    
  De norske Bokklubbene AS (48,5%) 229    
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (25%) 33    
Konsern Cappelen Damm 1 575 Bonnier (50%), Egmont (50%)  
Morselskap Cappelen Damm Holding AS 0    
Datterselskap Cappelen Damm AS (100%) 1 484    
  Sentraldistribusjon AS (100 %) 178    
  Larsforlaget AS (66%) 1    
Felleskontrollert virksomhet Storytel AS (50%) 107    
  Unibok AS (50%) 0    
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (25%) 33    
Andre Bladcentralen ANS (16,7%) 208    
Konsern Forlagshuset Vigmostad & Bjørke 982 Arno Vigmostad (50%), Arnstein Bjørke (50%)  
Morselskap Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS 27    
Datterselskap Vigmostad & Bjørke AS (100%) 522    
  VB Bok AS (100%) 549    
  VB Polska Sp. Z O.O. (100%)      
Tilknyttet selskap Pedicel AS (50%) 2    
  Caspar Forlag AS (48%) 2    
Andre Bladcentralen ANS (16,7%) 208    
  Bokbasen AS (11,3%) 33    
Konsern Aschehoug 597 William Nygaard (10%), Truls Nygaard (6,9%)  
Morselskap H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS 406    
Datterselskap Universitetsforlaget AS (100%) 123    
  Forlaget Oktober AS (91%) 49    
  Spektrum Forlag AS (100%) 24    
  Snøball Film AS (100%) 10    
  Aschehoug fagskole (100%) 3    
Felleskontrollert virksomhet Norli-Libris AS (49%) 1 095    
  Bestselgerforlaget AS (50%) 44    
  Kunnskapsforlaget ANS (50%) 39    
  Lydbokforlaget AS (50%) 50    
  De norske Bokklubbene AS (48,5%) 229    
  Forlagssentralen ANS (50%) 176    
  Unibok AS (50%) 0    
  Forlaget Manifest AS (45,5%) 5    
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (25%) 33    
  Pitch Forlag AS (20%) 6    
  Creaza AS (24%) 5    
Merknader:

I et konsernregnskap tas alle driftsinntekter som går mellom selskaper i samme konsern bort, slik at totalomsetningen bare omfatter kunder utenfor konsernet. Her er kun inntekter i datterselskaper tatt med i totalen, siden ingen av selskapene velger å inkludere felleskontrollerte selskaper. Omsetning i tilknyttede selskaper tas ikke i driftsinntektene.

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke har de siste årene kjøpt opp en rekke forlag som er blitt fusjonert inn i forlagsgruppen.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

Kilder
Selskapenes årsberetninger

Hjelpemidler
Last ned siden i Excel-format
 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring