Utlån av bøker ved norske folkebibliotek
Tall som gjelder bokbestand og utlån ved norske folkebibliotek er hentet fra Nasjonalbiblioteket og tidligere ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. ABM-utvikling publiserte hvert år bibliotekstatistikk for folke-, fylkes- og skolebibliotek, samt informasjon om ulike spesialbibliotek og tjenester. Statistikk over norske folkebibliotek finnes nå på Nasjonalbibliotekets nettsider. Etter at ABM-utvikling ble lagt ned i 2010, overtok Nasjonalbiblioteket ansvaret for bibliotekstatistikken.

Utlån av bøker ved norske folkebibliotek 1990 - 2017 (1000 bind)

 
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Barnebøker7 8317 5427 8948 1288 0257 9567 8777 5097 7497 647 
Voksenbøker11 85011 65411 93411 94511 58911 54811 71411 30111 28010 875 
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Barnebøker7 4937 2127 2647 5957 8877 8327 6017 5447 7207 832 
Voksenbøker10 89410 68710 65810 76610 68710 0659 6389 4119 3889 451 
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
 
Barnebøker7 9948 1448 2198 3268 4378 6508 7738 803 
Voksenbøker9 1908 9418 7258 4618 3188 1478 0127 701 
Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring