Nedlasting av e-bøker ved norske folkebibliotek
Informasjon om antall nedlatinger av e-bøker ved norske folkebibliotek er hentet fra Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket publiserer hvert år statistikk for norske biblioteker på sine nettsider. 2015 er det første året hvor det finnes offentliggjorte tall for nedlastinger av e-bøker.

Nedlasting av e-bøker ved norske folkebibliotek 2015

 
2015
 
E-bøker for barn73 012 
E-bøker for voksne389 487 
E-bøker totalt462 499 
Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no