Bokkjøp fordelt på handelskanaler
Bokhandlerforeningen gjennomfører flere undersøkelser for å kartlegge befolkningens lese- og kjøpevaner. Undersøkelsen Bokkjøp og handelskanaler gjennomføres i juni og desember hvert år. Formålet er å følge utviklingen i nordmenns kjøp av bøker. Tallene nedenfor er hentet fra desemberutgaven. Svarene gjelder den siste boken som er kjøpt.

Datainnsamlingen foretas av Ipsos, og baserer seg på et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 15 år. Andelene gjelder de som har kjøpt minst en bok siste 12 måneder.

Bokkjøp fordelt på handelskanaler 2002 - 2019

 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Bokhandel--5454595861545959 
Internett--456767811 
Bokklubb--2924222018201815 
Dagligvare--24433655 
Kiosk--45566645 
Annet sted--67365655 
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Bokhandel64616362656363636265 
Internett11151514141719192017 
Bokklubb10111011986868 
Dagligvare4445333343 
Kiosk6454443222 
Annet sted5544556666 
Merknader:

Andelene gjelder de som har kjøpt minst en bok siste 12 måneder.

Fordelingene på handelskanaler gjelder sist kjøpte bok.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring