Andel som har kjøpt bøker siste 12 måneder
Bokhandlerforeningen gjennomfører flere undersøkelser for å kartlegge befolkningens lese- og kjøpevaner. Undersøkelsen Bokkjøp og handelskanaler gjennomføres i juni og desember hvert år. Formålet er å følge utviklingen i nordmenns kjøp av bøker. Tallene nedenfor er hentet fra desemberutgaven.

Datainnsamlingen foretas av Ipsos, og baserer seg på et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 15 år.

Andel som har kjøpt bøker siste 12 måneder 2002 - 2019

 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Alle (15 år+)--6063676767666770 
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Alle (15 år+)74707070727571697470 
Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring