Andel som kjøpte e-bok ved forrige bokkjøp
Bokhandlerforeningen gjennomfører flere undersøkelser for å kartlegge befolkningens lese- og kjøpevaner. Undersøkelsen Bokkjøp og handelskanaler gjennomføres i juni og desember hvert år. Formålet er å følge utviklingen i nordmenns kjøp av bøker. Tallene nedenfor er hentet fra desemberutgaven. Svarene gjelder den siste boken som er kjøpt, og viser andelen bokkjøpere som kjøpte en e-bok.

Datainnsamlingen foretas av Ipsos, og baserer seg på et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 15 år.

Andel som kjøpte e-bok ved forrige bokkjøp 2012 - 2019

 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Alle (15 år+)--555681089 
Merknader:

Andelene gjelder de som har kjøpt minst en bok siste 12 måneder.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring