Opplag 10 største fagblader
Opplagstallene for fagpressen er hentet fra Den Norske Fagpresses Forening som er fagpressens bransjeorganisasjon i Norge. Fagpresseforeningen utgir hvert år Fagpressekatalogen med opplysninger om alle medlemsbladene. Fagblader som har vært utgitt i minst 12 måneder og har minimum 3 utgivelser i året kan bli medlem. Medlemsbladene blir opplagskontrollert.

Oversikten nedenfor omfatter bare medlemmer av foreningen. Fagpresseforeningen selv regner med at det til sammen finnes ca. 1200 publikasjoner i Norge som er potensielle medlemsblader. Ved utgangen av 2017 hadde foreningen 209 medlemmer.
hent data

Opplag 10 største fagblader 2017

Tittel Opplag Utgivelser
per år
Utgiver 
Fagbladet 355 013 10 Fagforbundet  
Hus & Bolig 237 766 5 Huseiernes Landsforbund  
Pensjonisten 205 140 7 Pensjonistforbundet  
Fjell og Vidde 171 684 6 Den Norske Turistforening  
Utdanning 164 338 14 Utdanningsforbundet  
Teknisk Ukeblad 142 930 11 Teknisk Ukeblad Media AS  
Magasinet for fagorganiserte 137 610 10 Fellesforbundet  
Bedre Skole 109 558 4 Utdanningsforbundet  
Sykepleien 104 945 9 Norsk Sykepleierforbund  
RS-Magasinet 99 400 4 Redningsselskapet  
Merknader:

Vanligvis kontrolleres opplaget for en tolvmåneders periode, regnet fra midt i året, slik at opplaget for 2017 gjelder siste halvår 2016 og første halvår 2017.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring