Lesing av tidsskrift fordelt på type tidsskrift
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsen navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for tidsskriftlesing fordelt på type tidsskrift. Disse tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning fra og med 1995, men totaltall finnes tilbake til 1991.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel lesere som har lest ulike typer tidsskrift, fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleFag-/
foreningsblad
Hobby/hjem/
fritid
Vitenskap/
politikk/kultur
Annet/
ubestemt
 
2018Alle (9-79 år)4521277  
2017Alle (9-79 år)4621276  
2016Alle (9-79 år)3521368  
2015Alle (9-79 år)49221711  
2014Alle (9-79 år)4427227  
2013Alle (9-79 år)4827178  
2012Alle (9-79 år)46242010  
2011Alle (9-79 år)50191714  
2010Alle (9-79 år)4923218  
2009Alle (9-79 år)48231811  
2008Alle (9-79 år)5023197  
2007Alle (9-79 år)41251915  
2006Alle (9-79 år)5421196  
2005Alle (9-79 år)4924179  
2004Alle (9-79 år)5419198  
2003Alle (9-79 år)5521159  
2002Alle (9-79 år)5224159  
2001Alle (9-79 år)47212210  
2000Alle (9-79 år)52201811  
1999Alle (9-79 år)45221517  
1998Alle (9-79 år)44182018  
1997Alle (9-79 år)53181515  
1996Alle (9-79 år)55181413  
1994Alle (9-79 år)52251224  
1992Alle (9-79 år)6124819  
1991Alle (9-79 år)56201520  
Merknader:

Fordelinger blant de som har lest tidsskrift. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring