Markedsandeler for kinofilm etter produksjonsland
Informasjon om markedsandeler, inntekter og besøk for kinofilmer etter produksjonsland ble tidligere utarbeidet av Norsk filmfond. I 2007 overtok bransjeorganisasjonen Film & Kino ansvaret for tallene. Statistikken baserer seg på tallmateriale fra de to bransjeorganisasjonene Norske Filmbyråers Forening og Film & Kino, dvs. fra distributører og kinoeiere. Til og med 2006 var bare filmer med premiere eller nylansering i det gjeldende året med i statistikken, mens fra 2007 og utover er markedsandelene basert på besøkstall for alle filmer - også de med premiere året før.
hent data

Markedsandeler for kinofilm 2015

Opphavsland Billett-
inntekter
Markeds-
andel
Antall
besøkende
Andel
besøkende
 
Norge231 330 554 18,82 465 049 20,5  
Europa148 508 981 12,11 413 208 11,7  
USA798 839 661 64,97 596 176 63,1  
Sør- og Mellom-Amerika1 389 437 0,118 903 0,2  
Afrika35 126 0,0602 0,0  
Asia11 018 921 0,9113 331 0,9  
Andre land40 297 509 3,3430 605 3,6  
Totalt1 231 420 189 100,012 037 874 100,0  

Markedsandeler for enkeltland

Opphavsland Billett-
inntekter
Markeds-
andel
Antall
besøkende
Andel
besøkende
 
Argentina919 556 0,110 500 0,1  
Australia17 490 490 1,4153 865 1,3  
Belgia41 881 0,0847 0,0  
Brasil384 820 0,06 492 0,1  
Canada15 860 975 1,3178 243 1,5  
Chile42 974 0,0958 0,0  
Colombia16 254 0,0275 0,0  
Danmark5 531 163 0,461 474 0,5  
Egypt21 693 0,0389 0,0  
England1 436 456 0,114 477 0,1  
Estland1 272 030 0,112 626 0,1  
Etiopia1 170 0,020 0,0  
Finland13 606 0,0461 0,0  
Frankrike11 923 278 1,0132 822 1,1  
Georgia14 947 0,0409 0,0  
Grønland1 176 0,050 0,0  
India5 876 884 0,546 845 0,4  
Iran1 404 811 0,114 676 0,1  
Irland1 020 863 0,114 042 0,1  
Island102 087 0,01 306 0,0  
Israel338 378 0,04 430 0,0  
Italia827 093 0,18 901 0,1  
Japan2 711 077 0,235 670 0,3  
Jordan3 274 0,062 0,0  
Kina63 357 0,01 364 0,0  
Libanon3 360 0,060 0,0  
Litauen105 815 0,0759 0,0  
Marokko4 266 0,046 0,0  
Mexico6 564 0,0140 0,0  
Nederland145 189 0,03 768 0,0  
New Zealand627 061 0,16 757 0,1  
Norge231 330 554 18,82 465 049 20,5  
Pakistan532 422 0,04 562 0,0  
Palestina0 0,01 070 0,0  
Peru19 269 0,0538 0,0  
Polen97 979 0,01 038 0,0  
Portugal110 142 0,01 058 0,0  
Romania8 814 0,093 0,0  
Russland1 424 818 0,113 978 0,1  
Saudi Arabia43 299 0,03 518 0,0  
Spania104 925 0,02 429 0,0  
Storbritannia114 032 723 9,31 024 469 8,5  
Sveits1 422 0,022 0,0  
Sverige8 052 209 0,788 896 0,7  
Sør-Afrika7 997 0,0147 0,0  
Sør-Korea21 676 0,0538 0,0  
Tyrkia160 118 0,01 584 0,0  
Tyskland2 025 627 0,226 058 0,2  
USA798 839 661 64,97 596 176 63,1  
Vietnam5 436 0,0127 0,0  
Østerrike69 567 0,02 050 0,0  
Ukjent6 318 983 0,591 740 0,8  
Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2017 medienorge@infomedia.uib.no