Netto reklameomsetning i norske medier
Statistikk over netto reklameomsetning i norske medier er hentet fra svenske IRM - Institutet för reklam- och mediestatistik - et uavhengig og selvfinanisert institutt som har kartlagt det svenske reklamemarkedet siden 1984. Fra 2005 har IRM også utarbeidet omfattende reklamestatistikk for Norge. IRM samarbeider med Erik Wilberg om analyser av det norske markedet.

Statistikken bygger på innrapportering fra medieaktørene og viser annonsørenes faktiske reklameinvesteringer i ulike medier, etter at rabatter er trukket fra - såkalte nettotall. Tall for Internett leveres av INMA - Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring - i samarbeid med MBL Nettforum. Internett inkluderer merkevareannonser hos nettaviser og andre nettsteder, rubrikkannonser, søkerordannonsering, nettkataloger, nett-TV (fra 2013) og sosiale medier (fra 2015). Tall for søkeordannonsering er utarbeidet i samarbeid med Google. Merkevareannonsering på mobile plattformer er tatt med under Internett fra 2012. Detaljerte fordelinger for de ulike kategoriene under Internett finnes i IRMs rapporter.

IRM publiserer kvartalsvise og årlige rapporter om det norske og nordiske reklamemarkedet. Mer informasjon er å finne på IRMs nettsider.
hent data

Netto reklameomsetning i norske medier 2005 - 2018, løpende priser (mill NOK)

Løpende priser20052006200720082009201020112012201320142015201620172018  
Papiravis totalt6 6587 1018 0027 7406 4246 6846 6976 2805 8534 9053 9783 2232 7832 541 
- dagspresse6 1386 5287 3667 0635 8196 0746 0935 6515 1434 3143 4732 8392 4672 223 
- innstikk388423465501460471464512509403365261209220 
- gratisaviser13215017117614513914011720118814012310798 
Ukepresse/magasiner626633649644508547585547486400326279227188 
Fagpresse514541567592539559505499482442422385370350 
Trykte kataloger1 2381 1278717165713381981187454412912- 
Direktereklame2 7352 6192 6192 5722 2932 2642 4402 3292 0992 0721 9411 8631 7021 462 
TV2 6482 9123 0493 1622 7933 0593 3803 6423 8293 8073 8673 9413 9533 785 
Radio500498547581504561559602593715764739694633 
Kino111112127143115139147156147130138160173201 
Internett1 5322 2003 1093 5003 5183 9194 3554 8045 5646 6767 5457 9319 16110 471 
Utendørs424427494532481506567582594557589637738726 
Totalt16 98818 17120 03220 18017 74618 57519 43319 55919 72019 75819 61119 18719 81220 356 
Merknader:

Faste priser er basert på 2005-verdi.

Estimater for reklameomsetning i sosiale medier er inkludert fra og med 2015.

Datagrunnlaget for beregning av omsetning for radio og gratisaviser er i 2014 og 2015 utvidet i forhold til tidligere år. Tall før og etter 2014 er derfor ikke direkte sammenlignbare.

I 2014 er alle IRMs data fra og med 2005 publisert i ny og revidert utgave.

Datagrunnlaget for gratisaviser ble utvidet i 2013.

IRMs kategorier er noe omarbeidet av medienorge for å lette sammenligningen mellom reklamekanalene.

Nettaviser sorterer under Internett.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring