Antall norske fonogramproduksjoner
Oversikten over antall norske fonogrammer som blir produsert hvert år, er basert på antall behandlede søknader til Norsk kulturråds støtteordning for musikkutgivelser. Denne støtteordningen skal fremme produksjon og formidling av norsk musikk, og bidra til å opprettholde bredde og kvalitet i utgivelsene. Det kan søkes om støtte til fonogramutgivelser med musikere/opphavspersoner som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

Støtteordningen var tidligere en innkjøpsordning - Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammer - som bidro både til å støtte innspillinger av norsk musikk og til å bedre tilbudet av norsk musikk på folkebibliotekene. Fra 2012 er ordningen erstattet med Publiseringsstøtte til musikkinnspillinger. Denne omfatter også rene digitale utgivelser, i tillegg til fysiske (CD etc.), og innebærer ikke lenger innkjøp. Omleggingen henger sammen med de siste årenes digitale omveltning i musikkbruk og platebransje. Ellers er kriteriene for å søke i stor grad er de samme i gammel og ny støtteordning, og antallet søknader er på samme nivå som før. Det er først og fremst album (minimum 25 minutter) som får støtte.

Vær oppmerksom på at ikke alle som spiller inn norsk musikk søker om støtte. Oversikten gir dermed ikke et fullstendig bilde av norsk fonogramproduksjon. Dette gjelder både for den nye og den gamle ordningen.

Norske fonogramproduksjoner 1987 - 2018

 19871989199119921993199419951996199719981999  
Antall120152168264285290282337365384308 

 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018  
Antall362357373385546633599620769821767513745604615618655714528 
Merknader:

Det høye antallet i 2017 skyldes delvis at årets siste behandlingsrunde foregikk senere enn vanlig, slik at en del søknader som normalt ville blitt behandlet i 2018 kom med i 2017.

Det er et visst etterslep i innsending og behandling av søknader. En søknad kan først sendes inn etter utgivelse, og søknader kan dermed bli behandlet året etter utgivelsesåret, og telles da med i 'feil' år.

Det lavere tallet i 2011 skyldes overgangen til ny ordning. En rekke utgivelser fra 2011 ble først behandlet da den nye ordningen var på plass våren 2012.

Innkjøpsordningen lå under Norsk kulturråd, men ble fram til 2002 administrert av Musikkinformasjonssenteret (MIC), som fra 2013 er innlemmet i den nye organisasjonen Music Norway.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring