Antall solgte mobiltelefoner
Tall for salg av mobiltelefoner er hentet fra Elektronikkbransjen som er et interesseorgan for elektrobransjen i Norge. Elektronikkbransjen utarbeider bransjestatistikk for salg av elektronikkprodukter som omfatter hele markedet.

Tallene er estimater over totalmarkedet for mobiltelefoner i Norge, basert på rapportering fra Elektronikkbransjens medlemmer og egne forbrukerundersøkelser, samt data fra Statistisk sentralbyrå og analysebyrået GfK.

Antall solgte mobiltelefoner 2006 - 2016 (1000 enheter)

Utstyr
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Mobiltelefoner------2 0502 3002 2802 365 
- herav smarttelefon---------700 
Utstyr
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
 
Mobiltelefoner2 5002 2502 2002 4002 1001 8502 000 
- herav smarttelefon1 2501 4601 9002 1601 9531 7211 900 
Merknader:

Tallene er estimater over totalmarkedet, basert på data fra flere ulike kilder.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no