Internett-bruk en gjennomsnittsdag
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsen navnet Norsk mediebarometer. Fra 1995 ble også spørsmål om tilgang og bruk av IKT-utstyr tatt med.

medienorge presenterer her tall knyttet til mediebruk en gjennomsnittsdag. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har brukt mediet, eller for hvor mye tid som er brukt på mediet. Du kan også velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler. Resultater fra undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel som har brukt Internett en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)27343542445560667173 

Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)77808085888789909190 
Merknader:

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring