Mediebruk på Internett
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for mediebruk på Internett en gjennomsnittsdag, blant de som har brukt Internett. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning.

Dette er den ene av to tabeller som viser hva Internett-brukerne bruker nettet til. Mens denne tabellen gjelder bruk knyttet til medieinnhold og redaksjonelle tilbud, omfatter den andre - Annen bruk av Internett - bruk knyttet til kommunikasjon, informasjonstilbud og ulike tjenester .

Fra og med 2016 presenteres dessverre ikke tall for radiolytting, ukebladlesing, spill og nyhetslesing i denne tabellen. Noen av disse tallene finner du i stedet under hvert enkelt medium, men da for hele befolkningen, og ikke som her - blant Internett-brukerne. Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Internett-brukere etter type bruk, fordelt på alle (prosent)

Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
Høre radioAlle (9-79 år) - - - - - - - 456 
Film, TV, spillAlle (9-79 år) - - 1112121519 - - -  
Se film, TV, videoAlle (9-79 år) - - - - - - - 202227 
Spille spillAlle (9-79 år) - - - - - - - 141114 
Annen underholdningAlle (9-79 år) - - - - - - - 131412 
Nyheter fra avisAlle (9-79 år) - - 3442444851515055 
Nyheter fra andre kilderAlle (9-79 år) - - 2625293037373843 
Lese nyheter totaltAlle (9-79 år) - - 4447525460615967 
NettsamfunnAlle (9-79 år) - - - - - - - 132639 
Alle
201020112012201320142015201620172018  
Høre radioAlle (9-79 år)678654 - - -  
Se film, TV, videoAlle (9-79 år)283235424748505355 
Spille spillAlle (9-79 år)121514181918 - - -  
Annen underholdningAlle (9-79 år)11 - - - - - - - -  
Lese bladerAlle (9-79 år) - - 14151615 - - -  
Nyheter fra avisAlle (9-79 år)566061616160 - - -  
Nyheter fra andre kilderAlle (9-79 år)454946524949 - - -  
Lese nyheter totaltAlle (9-79 år)667273747573 - - -  
Lese bloggAlle (9-79 år) - - 121191111129 
NettsamfunnAlle (9-79 år)47515865 - - - - -  
FacebookAlle (9-79 år) - - - - 6470727373 
Andre sosiale medierAlle (9-79 år) - - - - 2244505763 
Merknader:

Fra og med 2016 presenteres ikke tall for radiolytting, ukebladlesing og nyhetsbruk i denne tabellen. Disse tallene finner du i stedet under hvert enkelt medium, men da for befolkningen som helhet, og ikke blant de som har brukt Internett.

Fordelinger blant Internett-brukere, ikke hele befolkningen. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring