Antall aktive mobilabonnement med mobildata
Oversikten over antall aktive mobilabonnement med mobildata er hentet fra Nkoms (tidligere Post- og teletilsynet) årlige rapport 'Det norske ekommarkedet'. Denne årlige rapporten inneholder statistikk over abonnement, trafikk og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Statistikken er basert på rapportering fra selskapene i bransjen.

Fra 2008 har Nkom samlet inn tall for antall mobilabonnement der det benyttes mobildata. Dette er mobilabonnement som har generert datatrafikk i form av et visst antall megabyte i perioden og kan betraktes som en indikator for utbredelsen av bruk av internett på mobiltelefonen.

Antall aktive mobilabonnement med mobildata 2008 - 2015 (i 1000)

 20082009201020112012201320142015  
Abonnement med mobildata2 7622 8793 0613 0623 4073 7293 9854 668 
Total mobilabonnement5 2115 3555 3715 5475 6135 6925 7385 715 
Andel med mobildata5354575561666982 
Merknader:

Oversikten inkluderer både bedriftsabonnement og private abonnement.

Det finnes også egne abonnement for mobilt bredbånd. Dette er abonnement som ikke regnes som ordinære mobiltelefoniabonnement, og som kun brukes til datatrafikk - dvs. som bredbånd.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2017 medienorge@infomedia.uib.no