Bruk av elektroniske spill fordelt på plattform
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Fra 1995 blir undersøkelsene videreført under navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for bruk av elektroniske spill fordelt på plattform. Tallene kan fordeles på kjønn, alder, utdanning og landsdel.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Bruk av elektroniske spill fordelt på plattform, fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleTV-spillHånd-
holdte
spill
PC-spillSpill på
nettbrett
Spill på
smart-
telefon
Spill på
Internett
totalt
 
2019Alle (9-79 år)72972519  
2018Alle (9-79 år)821082417  
2017Alle (9-79 år)711082217  
2016Alle (9-79 år)6212112318  
2015Alle (9-79 år)6113111716  
2014Alle (9-79 år)6119 - - 17  
2013Alle (9-79 år)6118 - - 15  
2012Alle (9-79 år)7312 - - 11  
2011Alle (9-79 år)7 - - - - -  
2010Alle (9-79 år)7 - - - - -  
2009Alle (9-79 år)7 - - - - -  
2008Alle (9-79 år)6 - - - - -  
2007Alle (9-79 år)4 - - - - -  
2006Alle (9-79 år)5 - - - - -  
Merknader:

Fordelinger på utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring