Mediebruk på Internett
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for mediebruk på Internett en gjennomsnittsdag, både blant hele befolkningen og blant de som har brukt Internett. Benytt valgmenyen til høyre for å endre fordeling. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning.

Dette er den ene av to tabeller som viser hva Internett-brukerne bruker nettet til. Mens denne tabellen gjelder bruk knyttet til medieinnhold og redaksjonelle tilbud, omfatter den andre - Annen bruk av Internett - bruk knyttet til kommunikasjon, informasjonstilbud og ulike tjenester .

Fra og med 2016 presenteres dessverre ikke tall for radiolytting, ukebladlesing, spill og nyhetslesing i denne tabellen. Noen av disse tallene finner du i stedet under hvert enkelt medium. Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Internett-brukere etter type bruk 2002 - 2019, fordelt på befolkning (prosent)

Type
Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
Høre radioAlle (9-79 år) - - - - - - - 344 
Film, TV, spillAlle (9-79 år) - - 455811 - - -  
Se film, TV, videoAlle (9-79 år) - - - - - - - 131620 
Spille spillAlle (9-79 år) - - - - - - - 9810 
Annen underholdningAlle (9-79 år) - - - - - - - 9109 
Nyheter fra avisAlle (9-79 år) - - 1218192631343640 
Nyheter fra andre kilderAlle (9-79 år) - - 911131722242731 
Lese nyheter totaltAlle (9-79 år) - - 1520233036404249 
NettsamfunnAlle (9-79 år) - - - - - - - 91828 
Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Høre radioAlle (9-79 år)566543 - - - -  
Se film, TV, videoAlle (9-79 år)22262836414245485054 
Spille spillAlle (9-79 år)9121115171618171719 
Annen underholdningAlle (9-79 år)8 - - - - - - - - -  
Lese bladerAlle (9-79 år) - - 11131413 - - - -  
Nyheter fra avisAlle (9-79 år)434849525452 - - - -  
Nyheter fra andre kilderAlle (9-79 år)353937444343 - - - -  
Lese nyheter totaltAlle (9-79 år)515858636664 - - - -  
Lese bloggAlle (9-79 år) - - 109810101188 
NettsamfunnAlle (9-79 år)36414655 - - - - - -  
FacebookAlle (9-79 år) - - - - 566164666665 
Andre sosiale medierAlle (9-79 år) - - - - 193845515756 
Merknader:

Fra og med 2016 presenteres ikke tall for radiolytting, ukebladlesing og nyhetsbruk i denne tabellen. Disse tallene finner du i stedet under hvert enkelt medium.

Fordelinger blant hele befolkningen og blant Internett-brukere. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring