PPM - radiokanalenes lyttertall per år
PPM-undersøkelsen gjennomføres av Kantar TNS og er en elektronisk undersøkelse av radiolytting ved hjelp av et 'Portable People Meter'. Disse elektroniske målingene startet opp i 2006 og har siden 2007 erstattet data fra den intervjubaserte Radioundersøkelsen som norske radiokanalers offisielle lyttertall. Et landsomfattende utvalg av personer bærer med seg et elektronisk måleapparat som gjenkjenner all radiolyd som tilhører kanalene som deltar i undersøkelsen. Utvalgsstørrelsen er gradvis økt fra 500 personer ved oppstart, til 1000 i 2011. I motsetning til Radioundersøkelsen måler PPM kun radiolytting knyttet til kanalene som deltar i målingene, slik at tall for radiolytting totalt vil kunne variere med hvor mange radiokanaler som deltar. Antall lokalradioer som er inkludert via ulike annonsesamkjøringer varierer fra år til år og kan også variere innenfor enkeltår. Du finner informasjon om slike samkjøringer på denne nettsiden hos Kantar TNS.

Den intervjubaserte Radioundersøkelsen gjennomføres fortsatt og brukes blant annet som kilde for lyttertall for lokalradio og NRKs distriktssendinger.

Her finner du resultater fra PPM-undersøkelsen i form av radiokanalenes markedsandeler, dekning og lyttetid en gjennomsnittsdag. Tallene kan fordeles på bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og utdanning. Ønsker du lyttertall fordelt på tidsperioder i løpet av døgnet, finner du det her.

Fra og med 2014 er undersøkelsen utvidet med flere NRK-kanaler på DAB. Senere er også andre DAB-kanaler kommet med. Dette påvirker både radiolyttingen totalt og markedsandeler for de andre kanalene.
hent data

Markedsandel pr døgn for 2017 fordelt etter alle (prosent)

År
Alle
Tidsrom
NRK P1NRK P2NRK P3NRK
Klassisk
NRK
Alltid
nyheter
NRK
mP3
NRK
Sport
NRK
P1+
NRK
P13
P4P5Andre
kanaler
P4
Radio
Norge
KissAndre
kanaler
Bauer
NRJRadio
totalt
 
2017Alle 12+ årDøgn 40,8 4,8 5,5 0,4 1,0 2,7 0,9 7,9 1,2 15,6 2,4 4,4 6,6 0,7 3,6 1,2 100,0  
Merknader:

Frem til 2015 var Bauers radiokjeder Radio 1, The Voice og Radio Rock samlet under Storbyradioen. Etter dette rapporteres Radio 1 under navnet Kiss, Radio Rock rapporteres sammen med Radio Norge Soft i "Andre kanaler Bauer", mens The Voice ble nedlagt 2015. P4 sine mindre kanaler (P6 Rock, P7 Klem, P8 Pop, P9, P10, Bandit og Country) rapporteres fra 2015 som "Andre kanaler P4". Det kan variere noe hvilke kanaler som inngår i "andre"-kategoriene, og i hvilken grad DAB og nettradio er inkludert.

NRJ inkluderer kanaler under merkenavnet NRJ. P4 er ansvarlig for driften av radiokjeden og eier flere av kanalene.

Resultatene fra PPM-undersøkelsen viser andre lyttertall for kanalene enn den 'gamle' Radioundersøkelsen. Noe av årsaken kan være at PPM-tallene dokumenterer passiv lytting eller eksponering for radiosendinger, uavhengig av om lytterne er klar over at de hører på radio - f.eks. i forbindelse med radiosendinger i butikker, restauranter etc. Radioundersøkelsen, derimot, baserer seg på intervjuer og dermed på at lytterne husker og er seg bevisst at de har lyttet til radio. Samtidig gir PPM-undersøkelsen lavere lyttertid enn Radioundersøkelsen, noe som kan skyldes måten man beregner lyttetid knyttet til markedsandeler på i sistnevnte. I tillegg kan noe av forskjellen skyldes overrapportering fra radiolytternes side.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring