Radiolytting fordelt på radiokanaler
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Fra disse undersøkelsene tilbyr medienorge tall knyttet til radiolytting en gjennomsnittsdag fordelt på ulike kanaler. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning fra og med 1995, mens totaltall finnes helt tilabke til 1991.

Resultatene nedenfor har tidligere feilaktig vært publisert som fordelinger begrenset til de som har lyttet til radio, men gjelder hele befolkningen.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel av befolkning som har lyttet til ulike radiokanaler, fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleNRK P1NRK P2NRK P3NRK mp3NRK P1+NRK P13NRK
Totalt
P4Radio
Norge
Lokal-
radio
Andre
kanaler
 
2019Alle (9-79 år)1465231308359  
2018Alle (9-79 år)145613127104810  
2017Alle (9-79 år)19572313313768  
2016Alle (9-79 år)20710 - 2135181056  
2015Alle (9-79 år)20511 - 213516955  
2014Alle (9-79 år)23612 - 2 - 38191155  
2013Alle (9-79 år)25710 - - - 3815964  
2012Alle (9-79 år)2659 - - - 3916864  
2011Alle (9-79 år)2467 - - - 3415865  
2010Alle (9-79 år)2347 - - - 3218884  
2009Alle (9-79 år)2346 - - - 3117873  
2008Alle (9-79 år)2657 - - - 3613386  
2007Alle (9-79 år)2535 - - - 32165113  
2006Alle (9-79 år)2446 - - - 33175103  
2005Alle (9-79 år)2645 - - - 3417593  
2004Alle (9-79 år)2945 - - - 37166112  
2003Alle (9-79 år)2857 - - - 3819 - 122  
2002Alle (9-79 år)2656 - - - 3521 - 143  
2001Alle (9-79 år)2857 - - - 3718 - 122  
2000Alle (9-79 år)2748 - - - 3719 - 112  
1999Alle (9-79 år)2958 - - - 3921 - 132  
1998Alle (9-79 år)2958 - - - 3919 - 121  
1997Alle (9-79 år)29510 - - - 4022 - 121  
1996Alle (9-79 år)27510 - - - 3821 - 131  
1995Alle (9-79 år)30813 - - - 4521 - 151  
1994Alle (9-79 år)31711 - - - 4618 - 131  
1992Alle (9-79 år)3824 - - - - 50 - - 231  
1991Alle (9-79 år)4225 - - - - 57 - - 232  
Merknader:

Fordelinger på utdanning gjelder aldersgruppen 16-79 år. Andre fordelinger gjelder hele befolkningen 9-79 år..

Radio Norge het fram til 2008 Kanal 24.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring