Lytting på lokalradio en gjennomsnittsdag
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til lytting på lokalradio en gjennomsnittsdag. For årene etter 1994 kan kan du velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og utdanning.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel som har lyttet til lokalradio en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Alle1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-1615-9108778 
Alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)6787655644 
Alle201020112012201320142015201620172018  
Alle (9-79 år)434433334 
Merknader:

Andelene er regnet om i forhold til SSBs rapport for undersøkelsen - fra andeler blant de som har lyttet på radio en gjennomsnittsdag, til andeler for hele befolkningen.

Fordelinger på utdanning omfatter aldersgruppen 16-79 år.

Fra og med 2007 er lytting på direktesendt nettradio inkludert i lyttertallene.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring