Fjernsynsseing en gjennomsnittsdag
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til fjernsynsseing en gjennomsnittsdag. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har sett fjernsyn, eller for hvor mye tid som er brukt på fjernsynsseing. Du kan også velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel som har sett fjernsyn en gjennomsnittsdag 1991 - 2019, fordelt på alle (prosent)

Alle
1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-8180-828482848384 
Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)82858584838583828080 
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)82817774746767626048 
Merknader:

Direktesendt nett-TV er inkludert i tallene fra og med 2008. Seing på opptak av TV-programmer er ikke inkludert.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.

Fra og med 1999 er det tatt i bruk en mer detaljert kartlegging av lytter- og seertid for radio og fjernsyn. Dette kan ha ført til at det blir registrert økt tidsbruk for disse mediene i forhold til tidligere.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring