TV-kanalenes seertall per år
Norsk TV-meterpanel har siden 1992 vært kilden til seertallene for norske TV-kanaler. Seermålingen har foregått elektronisk via et såkalt TV-meter installert hos norske, private husstander som har TV. Oppdragsgiverne er ulike TV-selskaper som opererer på det norske markedet.

I 2018 ble undersøkelsen endret og fikk navnet TVOV. På kanalnivå måler TVOV også direktesendinger på nett på alle typer skjermer, både i og utenfor hjemmet. Samtidig er universet for undersøkelsen endret fra personer 12 år og eldre med TV, til hele befolkningen 10-79 år. Siden TVOV inkluderer husstander uten TV, og måler seing på flere skjermer, kan seertallene for 2018 og utover ikke sammenlignes direkte med tidligere år. I tillegg til hovedutvalget for undersøkelsen har TV-seing hos barn vært målt fra starten av, men bare hjemme. Oppdragsgiverne for undersøkelsen er som før norske TV-kanaler.

Også tidligere er det gjort endringer i målingen av TV-seing. I 2014 begynte Kantar å måle seing utenfor hjemmet via bærbart utstyr. Dette bidro til økte seertall, siden TV-seing på hytta, på pub etc. nå ble inkludert. Seing utenfor hjemmet blir ikke målt for barn. I 2008 ble tidsforskjøvet seing (opptak og TV-arkiv fra siste syv dager) inkludert i målingen. Da Norsk Gallup (nå Kantar TNS) overtok målingen fra MMI i 2000, ble det gjort en rekke endringer i undersøkelsesopplegget som ga klare utslag i økt seertid - spesielt for yngre aldersgrupper (12-24 år). Tall før og etter 2000 kan derfor heller ikke sammenlignes direkte.

Her finner du norske TV-kanalers gjennomsnittlige daglige seertall per år i form av:
  • markedsandeler - kanalenes andel av seertid per døgn og ulike tider på døgnet
  • dekning (oppslutning) - andel av befolkning som har sett på kanalene per døgn
  • seertid - kanalenes gjennomsnittlig seertid per døgn
Tallene viser gjennomsnitt for personer, og kan brytes ned på ulike bakgrunnsvariabler. Nedlagte kanaler står med navnet i kursiv. Ønsker du tall for total TV-seing, gå til Samlet TV-seing per år. I TVOV måles også strømming av TV-selskapenes innhold utenom direktesendinger. Du finner TV-seing fordelt på TV-selskap og type seing her.
hent data

Kantar TNS: Markedsandeler for døgn 2019, fordelt på alle (prosent)

År
Alle
Tids-
rom
NRK1NRK2NRK3/
Super
TV 2TV 2
Zebra
TV 2
Nyhet
TV 2
Humor
TV 2
Livsstil
TV 2
Sport 1
TV 2
Sport 2
TV 2
Sport
Premium 1
TV 2
Sport
Premium 2
TVNFEMMAXVOXEurosport
Norge
TV3Viasat4TV6MatkanalenAndreTotalt  
201910-79 årDøgn 31,9 5,3 2,2 18,7 1,9 3,5 0,6 1,2 0,6 0,7 0,9 0,1 5,6 2,1 2,6 2,4 0,9 4,2 1,9 1,5 0,2 10,9 100,0  
Merknader:

I 2018 ble TV 2 Sportskanalen lagt ned og erstattet av TV 2 Sport 1 og TV 2 Sport 2.

Det er gjort flere endringer gjennom årene både angående hvordan TV-seingen måles og hvem målingen omfatter. Begge deler har konsekvenser for andeler og seertid. Fra 2018 omfatter TV-meteret alle husholdninger, også de uten TV, og måler direktesendinger på nett på alle skjermer, både i og utenfor hjemmet. Tidligere omfattet målingen bare husstander med TV.

Fra juli 2014 begynte man å inkludere seing utenfor hjemmet - på hytten, puber etc. - i seertallene. Seingen måles ved hjelp av bærbart utstyr, og førte til klart økte seertall. Seermålingen utenfor hjemmet gjelder ikke barn. Fra og med 2008 registrerer Kantar TNS også tidsforskjøvet seing - dvs. at TV-arkiv og opptak av TV-program som sees innen 7 dager er inkludert i seertallene. Da Kantar TNS overtok ansvaret for undersøkelsen fra MMI i 2000, ble det gjort endringer angående størrelsen på utvalget , hvilke TV-apparater som var inkludert og når en skulle regnes som seer. Dette førte til en klar økning i seertiden, spesielt for unge.

Seertallene for kanaler som bare har hatt sendinger deler av året vil ligge lavere enn reelt, fordi gjennomsnittstallene baseres på registrert seertid for hele året. Dette fungerer i praksis slik at kanalene blir stående med null seertid og seere i de periodene de ikke har hatt sendinger, og dermed får lavere gjennomsnitt. For 2014 gjelder dette Canal9, i 2012 kanalen Vox, i 2010 TV 2 Bliss og Max, og i 2007 kanalene Fem, Viasat4, ZTV og NRK3. TV 2 startet sendinger i september 1992 og NRK2 i september 1996, og får dermed for lave andeler i perioden etter oppstart. TV 2s andel i perioden september-desember 1992 lå på 12-15 %.

TV 2 Filmkanalen og TV 2 Bliss ble begge nedlagt i 2015 og erstattet av kanalene TV 2 Humor og TV 2 Livsstil.

Fra og med 2010 er tidsperiodene du kan få markedsandeler for, noe endret.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring