Oversikt over norske TV-kanaler
Oversikten over norske TV-kanaler er laget på bakgrunn av opplysninger fra NRK, TV 2, Kantar TNS og Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Tall for kanalenes dekningsgrad (hvor mange som oppgir at de kan ta inn kanalen) er omregnet slik at de gjelder hele befolkningen. De originale prosenttallene fra Kantar TNS er kun basert på den delen av befolkningen som har fjernsyn (96 %). Alle data, bortsett fra dekningsgraden for lokal-TV, blir oppdatert jevnlig.

En kanal regnes som norsk hvis den har sendinger rettet mot Norge spesielt og hovedspråket er norsk. En riksdekkende TV-kanal er en kanal som kan tas inn i størsteparten av landet. Enkelte riksdekkende kanaler tas bare inn av en mindre del av befolkningen, men kan potensielt nå langt flere, avhengig av abonnement og kanalpakke. Kanaler som retter seg mot et nordisk publikum, er ikke inkludert. Det hender at kanaler som har vært fellesnordiske, blir norske etter vår definisjon; for slike kanaler viser 'oppstart' til når vi har begynt å regne kanalen som norsk (og ikke til året den ble etablert). 'Oppstart' kan også vise til året da en norsk kanal ble allment tilgjengelig for den norske befolkning.

Distribusjon: K = kabel, S = satellitt, DB = digitalt bakkenett.

Norske TV-kanaler 2018

Dekning Kanal Største eiere Finansiering Deknings-
grad (%)
Distribusjon Oppstart  
Riksdekkende  NRK1  Den norske stat  Lisens 96  K/S/DB 1960  
  NRK2  Den norske stat  Lisens 96  K/S/DB 1996  
  NRK3/Super  Den norske stat  Lisens 95  K/S/DB 2007  
  TV 2  Egmont  Reklame 93  K/S/DB 1992  
  TV 2 Zebra  Egmont  Reklame 82  K/S/DB 2004  
  TV 2 Nyhetskanalen  Egmont  Abonnement 86  K/S/DB 2007  
  TV 2 Sport 2  Egmont  Reklame 67  K/S/DB 2007  
  TV 2 Livsstil  Egmont  Reklame 61  K/S/DB 2015  
  TV 2 Sport Premium  Egmont  Abonnement K/S/DB 2010  
  TV 2 Humor  Egmont  Reklame 60  K/S/DB 2015  
  C More Fotball  Egmont  Abonnement K/S/DB 2013  
  TV 2 Sport 1  Egmont  Reklame K/S/DB 2018  
  TVNorge  Discovery Communications  Reklame 87  K/S/DB 1988  
  Fem  Discovery Communications  Reklame 68  K/S/DB 2007  
  Max  Discovery Communications  Reklame 71  K/S/DB 2010  
  Vox  Discovery Communications  Reklame 62  K/S/DB 2012  
  Eurosport Norge  Discovery Communications  Reklame 46  K/S/DB 2015  
  TV3  MTG  Reklame 82  K/S/DB 1988  
  Viasat 4  MTG  Reklame 66  K/S/DB 2007  
  TV6  MTG  Reklame 47  K/S/DB 2013  
  Viasat Sport  MTG  Abonnement K/S 2008  
  Viasat Fotball  MTG  Abonnement K/S 2009  
  Frikanalen  Ikke-kommersielle org.  Statsstøtte/kontingent DB 2009  
  TV Visjon Norge  Visjonskirken  Gaver K/S/DB 2010  
  Fatstone  Grafo, A J Vagle, Loraks Media  Reklame K 2013  
  VG  Schibsted  Reklame K/S 2014  
  Matkanalen  Øivind Lindøe og Caiano Eiendom AS  Reklame K/S/DB 2015  
Lokale  8 lokale
TV-stasjoner 
Diverse selskaper  Reklame DB Fra 1982  
Regionale  NRKs 12
regionale
sendinger 
Den norske stat  Lisens K/S/DB Fra 1985  
Merknader:

Kantar TNS sluttet å publisere tall for dekningsgrad i slutten av 2017.

TV-tilbudet til den samiske befolkningen - Oddasat TV - regnes her som en av NRKs regionale sendinger.

For noen få kanaler viser 'oppstart' til året da vi begynte å regne dem som norske, eller til året da en norsk kanal fikk tilstrekkelig distribusjon til å være allment tilgjengelig. Dette gjelder TV3, TV Visjon Norge og C More Fotball.

Antall lokale TV-kanaler er hentet fra Medietilsynet og gjelder bare kanaler som sender i bakkenettet. Tallet vil gjelde året før eller være nyeste tilgjengelige tall. Tallet fanger ikke opp lokal-TV som kun sendes i kabelnett eller på Internett.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring