Samlet TV-seing per år
Undersøkelsen Norsk TV-meterpanel skal gi en løpende og representativ beskrivelse av all fjernsynsseing og bruk av TV i private norske hjem. Seermålingene foregår elektronisk via et såkalt TV-meter som er installert hos husstandene som er med i undersøkelsen. Oppdragsgiverne er ulike TV-selskaper som opererer på det norske markedet. I 1992-1999 hadde MMI (nå Ipsos MMI) ansvaret for målingene; fra og med januar 2000 overtok Kantar TNS. Kantar TNS gjorde flere endringer i opplegget for undersøkelsen som ga klare utslag i økt seertid - spesielt for yngre aldersgrupper. Tall før og etter 2000 kan derfor ikke sammenlignes direkte. I dag måles all seing på husholdningens TV-skjermer, også TV-seing via Apple-TV, Chromecast o.l.

medienorge kan her presentere gjennomsnittstall for år i form av:
  • samlet dekning (andel seere) en gjennomsnittsdag
  • samlet seertid en gjennomsnittsdag
Dataene kan brytes ned på ulike bakgrunnsvariabler og gis for det såkalte riksuniverset - dvs. for alle som har TV (eller annet utstyr for mottak av TV-signaler). Tallene viser gjennomsnitt for personer. Ønsker du tall for hver enkelt TV-kanal, gå til TV-kanalenes seertall per år.
hent data

Kantar TNS: Gjennomsnittlig seertid pr døgn 2000 - 2017, fordelt på alle (minutter)

Tid alle200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017  
Alle 12+ år163158157164166164156154174184183178175168174173167150 
Merknader:

Fram til juli 2016 inkluderte TV-meteret bare husstander med TV-apparat som mottar signaler via kabel, satellitt eller TV-antenne. I juli 2016 ble også husstander som har TV-apparat kun tilkoblet Internett lagt til.

Fra juli 2014 begynte man å inkludere seing utenfor hjemmet - på hytten, puber etc. - i seertallene. Seingen måles ved hjelp av bærbart utstyr, og førte til klart økte seertall. Samtidig tok man ut måling av nett-TV som inkluderte TV-programmer sett på PC og Mac med inntil 7 dagers tidsforsinkelse - en måling som startet i november 2013. Disse tallene var av ulike årsaker svært lave. Seermålingen utenfor hjemmet gjelder ikke barn 2-11 år.

Fra og med 1.1.2008 registrerer Kantar TNS også tidsforskjøvet seing - dvs. at opptak av TV-program som sees innen 7 dager er inkludert i seertallene.

Da Kantar TNS overtok ansvaret for undersøkelsen i 2000, endret de på flere sider ved undersøkelsesopplegget. Endringene gjaldt både størrelsen på utvalget som har måleutstyr, hvilke TV-apparater som ble inkludert og nye regler for når en skulle regnes som seer. Dette førte til en klar økning i seertiden, spesielt for yngre aldersgrupper.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring