Ukebladlesing fordelt på type blad
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for ukebladlesing fordelt på type blad. Disse tallene gjelder kun de som har lest ukeblad, ikke hele befolkningen. Dataene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning fra og med 1995. Totaltall finnes tilbake til 1991.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel lesere som har lest ulike typer blad, fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleFamilie-
blad
Aktuali-
tetsblad
For
kvinner
For
menn
Andre
ukeblad
 
2018Alle (9-79 år)52271755  
2017Alle (9-79 år)422416417  
2016Alle (9-79 år)522810413  
2015Alle (9-79 år)65141067  
2014Alle (9-79 år)442417615  
2013Alle (9-79 år)521911621  
2012Alle (9-79 år)512114417  
2011Alle (9-79 år)432813817  
2010Alle (9-79 år)452911719  
2009Alle (9-79 år)473213711  
2008Alle (9-79 år)443110714  
2007Alle (9-79 år)394114711  
2006Alle (9-79 år)374713512  
2005Alle (9-79 år)37469610  
2004Alle (9-79 år)43429913  
2003Alle (9-79 år)493510611  
2002Alle (9-79 år)4839879  
2001Alle (9-79 år)53371157  
2000Alle (9-79 år)5037763  
1999Alle (9-79 år)59298107  
1998Alle (9-79 år)5536896  
1997Alle (9-79 år)58311085  
1996Alle (9-79 år)52368116  
1995Alle (9-79 år)58321098  
1994Alle (9-79 år)55321085  
1992Alle (9-79 år)60297123  
1991Alle (9-79 år)6227877  
Merknader:

Fordelinger blant de som oppgir å ha lest ukeblad. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Tallene for ukebladlesing gjelder papirutgaver.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring