Videoseere etter type video
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for bruk av ulike typer video - blant de som sett på video. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning fra og med 1995, men totaltall finnes tilbake til 1991.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Videoseere etter type opptak 1991 - 2018, fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleEgen-
produsert
Opptak
fra TV
Kjøpe/
leiefilm
Kjøpe/
leie-VHS
Kjøpe/
leie-DVD
VHS-
spiller
DVD-
spiller
Harddisk-
opptaker
Videofiler
på PC
Nedlastet
videofil
Strømmet
betalt
videofil
Strømmet
arkiv-
program
 
201809-79 år - - - - - - 615 - 156250  
201709-79 år - - - - - - 618 - 145852  
201609-79 år - - - - - - 611 - 97027  
201509-79 år4199 - - - 1619 - 1365 -  
201409-79 år22515 - - 21921 - 1160 -  
201309-79 år44016 - - 2233419 - 42 -  
201209-79 år43734 - - 4493025 - 11 -  
201109-79 år73340 - - 6463829 - - -  
201009-79 år32345 - - 6583123 - - -  
200909-79 år83343 - - 9522342 - - -  
200809-79 år92645 - - 85618 - - - -  
200709-79 år61866 - - 197617 - - - -  
200609-79 år71283677 - - - - - - -  
200509-79 år1315791170 - - - - - - -  
200409-79 år1123731857 - - - - - - -  
200309-79 år1526683039 - - - - - - -  
200209-79 år1327674226 - - - - - - -  
200109-79 år143062 - - - - - - - - -  
200009-79 år143161 - - - - - - - - -  
199909-79 år173457 - - - - - - - - -  
199809-79 år163559 - - - - - - - - -  
199709-79 år154653 - - - - - - - - -  
199609-79 år164059 - - - - - - - - -  
199509-79 år145148 - - - - - - - - -  
199409-79 år94152 - - - - - - - - -  
199209-79 år154144 - - - - - - - - -  
199109-79 år134444 - - - - - - - - -  
Merknader:

Fordelinger kun blant de som har sett på video. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Strømmet arkivprogram omfatter bare program som er sendt samme dag.

Tallene for videobruk etter type video i 2012 og 2013 er revidert i oktober 2016, og inkluderer nå også betalte strømmetjenester som Netflix.

Fra og med 2012 er betalte strømmetjenester som Netflix inkludert i statistikken. Dette bidrar til en klar økning i samlet videobruk, noe som igjen gir reduserte andeler for andre typer videobruk enn betalte strømmetjenester. Ser man bort fra betalte strømmetjenester, var andelene for andre typer video tilnærmet stabile mellom 2012 og 2014.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring