Største mediekonsern etter omsetning i Norge
Oversikten over største mediekonserne etter omsetning i Norge er basert på selskapenes årsberetninger og nettsider, og på informasjon direkte fra selskapenes ledelse. Alle omsetningstall er hentet fra konsernregnskap så langt det har latt seg gjøre, dvs. at omsetning mellom selskaper i samme konsern er trukket fra, og at omsetning i datterselskap er tatt inn med hundre prosent. Omsetningen i felleskontrollerte selskap er fram til 2014 fordelt mellom eierne, men fra og med 2014 er dette endret, slik at omsetning i selskaper som flere konsern kontrollerer sammen ikke lenger tas med. Årsaken er endringer i internasjonale regnskapsstandarder. Endringen slår ulikt ut for mediekonsernene: Eksempelvis vil endringen for Egmont bety at halvparten av inntektene i Cappelen Damm og Nettavisen ikke tas med, mens den betyr lite for Schibsteds omsetning i Norge.

I tilfeller der det ikke finnes konserntall for Norge, er omsetningen estimert med utgangspunkt i informasjon fra selskapene selv. Omsetning i utenlandsk valuta er regnet om til NOK etter snittkurs det enkelte år. Der hvor eierandel ikke er oppgitt, er andelen på 100 prosent.

Se også mediekonsernenes historie og virksomhet i medienorges faktadel.
hent data

Største mediekonsern etter omsetning i Norge 2015

Konsern Eiere per 31.12. Utvalgte norske medieselskaper
eller merkenavn
Omsetning
Norge
(mill. NOK)
Omsetning
totalt
(mill. NOK)
Andel
Norge (prosent)
Schibsted Blommenholm Industrier (Stiftelsen Tinius) (26%), Folketrygdfondet (5%), Nya Wermlands-Tidningens AB (4%) VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen med lokalaviser, Stavanger Aftenblad, Finn.no (90%) 7 113 15 117 47
Egmont Fonden (Danmark) Selveiende stiftelse TV 2 Gruppen, Egmont Publishing, Nordisk Film, Oslo Kino, Cappelen Damm (50%), Nettavisen (50%) 6 715 14 088 48
- TV 2 Gruppen Egmont Fonden (Danmark) TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Bliss, TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Filmkanalen, TV 2 Sportskanalen, TV 2 Sumo, RiksTV (33%) 3 895 3 895 100
Telenor
(Telenor Broadcast)
Den norske stat (54%), Folketrygdfondet (5%), Lazard Asset Management (2%) Canal Digital, Norkring, Amedia (44%), RiksTV (33%), ABC Startsiden 6 096 9 137 67
NRK Den norske stat NRK1, NRK2, NRK3/Super, P1, P2, P3, NRK Alltid Nyheter, P1+, NRK Aktivum, RiksTV (33%) 5 593 5 593 100
Amedia LO og tilsluttede forbund (45%), Telenor (44%), Amedia AS (8%), Fritt Ord (3%) 62 lokalaviser (Drammens Tidende, Romerikes Blad, Tønsbergs Blad, Bergensavisen, Nordlys m.fl.), 3 gratisaviser, Nettavisen (50%), Origo.no, Digitale Medier 1881 3 846 4 151 93
Modern Times Group, MTG (Sverige) Stenbeck-familien (Sverige) (kontroll via direkte og indirekte eierskap) TV3, Viasat 4, TV6, P4, P5, P6, Viasat, Viaplay, Strix Televisjon, Monster 2 831 15 522 18
Get TDC (Danmark) Get, Homebase 2 778 2 778 100
Gyldendal Erik Must AS (85%), Fr Falck Frås (4%) Gyldendal Norsk Forlag, Tiden, Kolon, Bestselgerforlaget (50%), Ark Bokhandel, Forlagssentralen (50%), De norske Bokklubbene (49%) 1 813 1 813 100
Aller (Danmark) Allerfonden (>50%) Avis: Dagbladet, Allers, KK, Se og Hør, Henne, Topp, Vi over 60, Dinside, SOL, Lommelegen 1 741 5 518 32
Discovery Communications (USA) Advance Publications (25%), John Malone (Liberty Media) (21%) TVNorge, Fem, Max, Vox, Discovery, TLC, Eurosport Norge 1 618 51 625 3
Merknader:

Telenor solgte sin andel i Amedia til Sparebankstiftelsen DNB i februar 2016.

Der konserneiernes andeler av stemmer i selskapet avviker fra andeler av aksjekapitalen, er det stemmeandelen som er oppgitt.

Discovery Communications omsetning i Norge i 2014 er estimert av medienorge, og inkluderer omsetningen radiovirksomheten i SBS Radio Norge. Radioselskapet ble i 2015 solgt til engelske Bauer Media, som igjen eies av tyske Bauer Media Group.

Konsernenes omsetningstall er fra 2014 ikke lenger sammenlignbare med tidligere år. Årsaken er at den internasjonale regnskapsstandarden IFRS er endret. Endringen gjør at inntekter i selskap som konsernene kontrollerer sammen med andre eiere, ikke lenger kan tas med i den totale omsetningen. Dette slår ulikt ut for mediekonsernene: For noen blir omsetningen klart lavere enn før, mens for andre betyr endringen minimalt. Endringen slår mest ut for Egmont, Amedia og Gyldendal.

Telenors omsetning i mediesektoren er estimert av medienorge, både for Norge og totalt. Omsetningen omfatter også selskaper som Telenor ikke lenger tar med under virksomhetsområdet Broadcast, slik som den norske kabel-TV-virksomheten i Canal Digital. Også listen over medieselskap/merkenavn omfatter medieselskaper eid via andre deler av Telenor enn Broadcast (Amedia, RiksTV m.fl.). Telenors totalomsetning er vel ti ganger større enn medieomsetningen.

Amedias virksomhet utenfor Norge består av trykkerier i Russland.

Egmont Fonden er både en selveiende, allmennyttig stiftelse og en forretningsdrivende virksomhet. Informasjon om omsetning i Norge er hentet inn fra konsernledelsen.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2017 medienorge@infomedia.uib.no