medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Metodebeskrivelse for Tilgang til IKT blant personer

Den årlige undersøkelsen IKT i husholdningene ble gjennomført for første gang i 2003. Formålet er å kartlegge tilgangen til og bruken av IKT i husholdningene.

Statistikken omfatter et representativt utvalg av befolkningen i Norge mellom 16 og 74 år, om lag 2000 personer. Den enkelte person regnes som en statistisk enhet. For spørsmål som gjelder husholdningen, f. eks hvilke typer IKT respondenten har hjemme, er husholdningen en statistisk enhet. Til husholdningen regnes alle personer som er fast bosatt i boligen og som har felles matbudsjett.

Datainnsamlingen foregår i hovedsak ved telefonintervju og blir gjennomført om våren. I den videre bearbeidelsen blir dataene vektet slik at egenskapene til utvalget samsvarer mest mulig med populasjonen.

Begreper:

  • IKT dekker teknologi knyttet til behandling, presentasjon og oppbevaring av informasjon. Begrepet dekker også teknologi for kommunikasjon og utveksling av informasjon.


  • Mobiltelefon med Internett-tilgang = inkluderer WAP


  • Digitale sendinger = Fjernsyn med mulighet for å ta inn digitale sendinger, enten via bakkenettet, satellitt eller kabel.


  • PC = stasjonær eller bærbar PC eller datamaskin.


  • Håndholdt PC = batteridrevet PC i lommebokstørrelse som kan holdes i en hånd, også kalt Palm.