medienorge

Andel av befolkning som har TV hjemme

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall knyttet til andel av befolkningen som har TV hjemme. Fra og med 2010 kan du bruke menyen til høyre for å få tallene fordelt på en rekke bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel av befolkning som har TV 1991 - 2021 (prosent)

Alle 
1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-9898-989897979898 
Alle 
2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)98989898989898989898 
Alle 
2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)98969796969695949493 
Alle 
20202021  
Alle (9-79 år)9694 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Fordelinger på utdanning og yrke gjelder aldersgruppen 16-79 år.