medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Bruk av opptak fra harddiskopptaker en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall for bruk av opptak fra harddiskopptaker (PVR) en gjennomsnittsdag fra og med 2007. Tallene kan fordeles på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel som har sett på opptak fra harddiskopptaker 2007 - 2021, fordelt på alle (prosent)

Alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)-------223 
Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)4545543764 
Alle20202021  
Alle (9-79 år)1110 

Merk:

Andelene er regnet om i forhold til SSBs rapport for undersøkelsen - fra andeler blant de som har sett på video en gjennomsnittsdag, til andeler for hele befolkningen.

Fordelinger på utdanning gjelder aldersgruppen 16-79 år.

Kilder