medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Datatrafikk via ordinære mobilabonnement

Oversikten over datatrafikk knyttet til vanlige mobilabonnement er hentet fra Nkoms årlige statistikk for ekommarkedet i Norge. Statistikken inneholder tall for abonnement, trafikk og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Oversiktene er basert på rapportering fra selskapene i bransjen.

Tabellen viser datatrafikk knyttet til vanlige abonnement for mobiltelefon - det vil si bruk av Internett og ulike apper, lesing av e-post med mer - målt i gigabyte (Gbyte). Tallene omfatter både private abonnement og bedriftsabonnement. Merk at mye av datatrafikken - 'nettsurfingen' - via norske mobiltelefoner skjer via trådløst bredbånd (WLAN) og ikke mobilnettene. Dette er datatrafikk som ikke fanges opp i denne tabellen.Datatrafikk via ordinære mobilabonnement 2007 - 2022 (mill. Gbyte)

 
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Datatrafikk 0,1 0,4 0,2 1,4 4,4 10,5 19,6 39,7 65,8 99,9 160,8 210,4 260,5 
 
2020
2021
2022
 
Datatrafikk 356,0 494,2 614,1 

Merk:

Tabellen inkluderer ikke datatrafikk knyttet til dedikerte abonnement for mobilt bredbånd. Dette er abonnement som ikke er knyttet til et ordinært mobiltelefoniabonnement, men som kun brukes til datatrafikk - dvs. som bredbånd.

Kilder

Kilder