medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Lesertall for norske ukeblader

Frem til 2018 ble lesertallene for norske ukeblader hentet fra Magasinundersøkelsen, gjennomført av Kantar på vegne av bransjeorganisasjonen Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Også blader som ikke var medlemmer av MBL kunne få målt lesertallene sine gjennom undersøkelsen. Magasinundersøkelsen ble gjennomført i hovedsak på nett, og lesertallene ble rapportert to ganger årlig. Magasinundersøkelsen baserte seg på svar fra rundt 12 000 personer i alderen 12 år og eldre i løpet av et år.

Fra og med 2019 er lesertallene for ukebladene hentet fra medieundersøkelsen Forbruker & Media. Utvalget var i underkant av 11 000 i 2021. Med overgangen fra Magasinundersøkelsen til Forbruker & Media ble både innsamlingsmetoden, utvalget og vektingen endret. Derfor er ikke lesertall før og etter 2019 direkte sammenlignbare.

Lesertallet for hvert blad er et samlet tall for lesing av en gjennomsnittutgave av bladet, inkludert eventuelle digitale utgaver. Undersøkelsen måler også hvor lenge og hvor mange ganger ukebladet leses, noe som ikke rapporteres her.

Du kan her velge lesertall for ett eller flere ukeblader for årene du ønsker. Normalt vil tabellen sorteres alfabetisk etter tittel på bladet, men du kan også velge å få den sortert etter størrelsen på lesertallene - med de største først - men da bare for ett år om gangen.

hent data

Lesertall for norske ukeblader 2022 (antall i 1000)

Ukeblad2022  
Aftenposten Historie197 
Aftenposten Innsikt182 
Allers135 
Alt om fiske117 
BoligDrøm87 
Bonytt166 
Dine Penger155 
Familien168 
Foreldre & Barn70 
Fri Flyt94 
Hageliv & Uterom129 
Her & Nå159 
Hjemmet266 
Hytteliv156 
Hyttemagasinet87 
Jakt118 
Jeger90 
Julia54 
Kamille129 
KK132 
Lev Landlig144 
Maison Interiør92 
Maison Mat & Vin99 
Mat fra Norge107 
Norsk Ukeblad139 
PåTV160 
Rom123109 
Se og Hør Extra140 
Se og Hør Tirsdag240 
ShapeUp72 
Vakre Hjem & Interiør105 
Vi Menn144 
Vi Menn Bil146 
Vi Menn Båt126 
Vi over 60204 
Villmarksliv113 

Merk:

Frem til 2018 ble lesertallene for norske ukeblader hentet fra Magasinundersøkelsen. Fra og med 2019 hentes lesertallene fra medieundersøkelsen Forbruker & Media, noe som medfører en rekke endringer i metoden. Lesertall før og etter 2019 er derfor ikke direkte sammenlignbare.

Lesertallene inkluderer eventuelle digitale utgaver.

Kilder

Kilder