medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Lytting på podkast en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer. Spørsmål om podkast ble inkludert fra og med 2016.

medienorge presenterer her tall knyttet til lytting på podkast en gjennomsnittsdag. I menyen til høyre kan du velge tall for befolkningen totalt eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå. Tall for podkastlytting i de andre nordiske landene finnes hos Nordicom.

hent data

Andel som har lyttet til podkast en gjennomsnittsdag 2016 - 2021 (prosent)

Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)------27814 
Alle20202021  
Alle (9-79 år)1213 

Merk:

I 2020 har SSB gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Andelen som hører på podkast er regnet om i forhold til SSBs rapportering, og viser andeler i hele befolkningen. SSB rapporterer andeler blant brukerne av lydmedier en gjennomsnittsdag.

Fordeling på utdanning gjelder aldersgruppen 16-79 år.

Kilder