medienorge

Pressestøtte

Den statlige pressestøtten ble innført i 1969. Hovedmålet med støtten var å hindre nedleggelse av aviser og opprettholde en differensiert dagspresse. Ikke minst var det et mål å bevare den lokale aviskonkurransen. Støtten bestod opprinnelig av tre ulike tilskuddsordninger: støtte til telekommunikasjon for å utjevne geografiske ulikheter, støtte til de politiske partienes pressekontorer og subsidiering av avispapir (som senere ble til produksjonsstøtten). I 1970 ble det gitt støtte til etterutdanning, og året etter en mindre sum til forskning. Senere er nye typer støtte kommet til, slik som støtte til samiske og minoritetsspråklige aviser (sistnevnte bare til 2014), mens andre er blitt avviklet - blant annet støtte til telekommunikasjon og til partienes pressekontorer. Kriteriene for hvilke aviser som kan motta støtte er også endret flere ganger, for å målrette støtten til de avisene som er mest truet av nedlegging.

Produksjonsstøtten er den største direkte støtteordningen og er innrettet mot de aller minste lokalavisene og nummer 2-aviser med svak økonomi. Ordningen omfatter også flere riksdekkende, meningsbærende aviser, bl.a. Klassekampen og Vårt Land.

Støtteordningen for visse publikasjoner, som ble opprettet i 1979, ble i 2007 overført fra Kulturdepartementet til Norsk kulturråd. Kulturrådet brukte betegnelsen 'produksjonsstøtte for ukeaviser'. I 2016 ble støtten overført tilbake til Medietilsynet, som en del av den vanlige produksjonsstøtten. En egen post for innovasjonsstøtte ble lagt til i 2019.

Den direkte pressestøtten bevilges over statsbudsjettet og deles ut av Medietilsynet, som har egne nettsider med detaljert informasjon om støtte til enkeltaviser. Tallene nedenfor viser støttebeløpene Medietilsynet får til fordeling hvert år, og kan i noen tilfeller avvike fra bevilgningene i statsbudsjettet.

I tillegg til den direkte pressestøtten kommer de indirekte støtteordningene - ikke minst avisenes fritak fra merverdiavgift både på papir og nett.

Bevilgninger 1983 - 2022 (i 1000 kr)

Type støtte
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
 
Tilskudd til telekommunikasjon---2 4222 5752 7752 7752 9302 9302 938 
Produksjonsstøtte---115 000119 900116 549116 190122 962133 742156 580 
Tilskudd til pressekontor---2 4352 5352 8353 0103 6784 2284 484 
Anvendt medieforskning og etterutdanning---11 00011 27212 37013 05014 19515 09516 510 
Samdistribusjonstilskudd---23 73324 00021 40021 40022 59222 59226 428 
Støtte til samiske aviser-------2 8342 8342 939 
Støtte til visse publikasjoner---13 26513 30014 15015 65015 71818 89320 592 
Distribusjonstilskudd Finnmark---------1 200 
Totalt---167 855173 582170 079172 075184 909200 314231 671 
Antall aviser med prod. støtte-------130-- 
Type støtte
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Tilskudd til telekommunikasjon1 2811 4001 4531 469------ 
Produksjonsstøtte133 245150 667170 317190 931204 603202 682200 401202 811188 250159 700 
Tilskudd til pressekontor4 6414 8175 4986 2619 8739 87310 09510 1952 900- 
Anvendt medieforskning og etterutdanning15 57416 35318 46618 62818 11617 61615 01212 75013 10012 300 
Samdistribusjonstilskudd14 24814 78915 34415 521------ 
Støtte til samiske aviser3 4563 5873 7223 7653 8455 7666 0967 4178 0008 000 
Støtte til visse publikasjoner20 89923 25024 12224 89931 85731 85734 07435 19935 85035 400 
Distribusjonstilskudd Finnmark1 2421 2891 3771 3521 3801 3801 4111 4391 4501 500 
Totalt194 766216 152240 259262 826269 674269 174267 089269 811249 550216 900 
Antall aviser med prod. støtte124117115109114120122131130126 
Type støtte
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Produksjonsstøtte164 170180 000234 500232 446246 966244 267251 767251 767264 452264 452 
Anvendt medieforskning og etterutdanning12 57412 67415 26915 26914 76914 60812 30011 10011 57712 086 
Støtte til samiske aviser8 00010 00011 00011 23611 61912 96913 36913 87718 87721 627 
Støtte til visse publikasjoner35 10035 50033 25030 05030 35020 1779 5771 487-- 
Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner--------1 487987 
Distribusjonstilskudd Finnmark1 4851 4851 5301 5601 5601 5601 6101 6711 7431 743 
Kompensasjon for portoutgifter------14 30014 300-- 
Totalt221 329239 659295 549290 561305 264293 581302 923294 202298 136300 895 
Antall aviser med prod. støtte129129129127135138138139138138 
Type støtte
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Produksjonsstøtte272 915281 374287 944307 946308 246308 246313 046313 000320 000318 000 
Anvendt medieforskning og etterutdanning12 50512 50512 5059 9509 05010 84611 10011 33011 51011 780 
Støtte til samiske aviser22 31923 01123 36724 13824 98325 03127 03127 50028 10033 700 
Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner769793818845875----- 
Distribusjonstilskudd Finnmark1 7991 8551 8551 9161 9832 0482 0482 0902 1352 190 
Innovasjonsstøtte---------10 000 
Totalt310 307319 538326 489344 795345 137346 171353 225352 920361 745375 670 
Antall aviser med prod. støtte138140139141147138151157158155 
Type støtte
2020
2021
2022
 
Produksjonsstøtte358 100369 559388 700 
Anvendt medieforskning og etterutdanning12 095-- 
Medietiltak-15 62517 945 
Støtte til samiske aviser34 63035 73839 155 
Distribusjonstilskudd Finnmark2 2502 3222 320 
Innovasjonsstøtte20 25020 89820 900 
Totalt427 325444 142469 020 
Antall aviser med prod. støtte152148- 

Merk:

Post 73 - Anvendt medieforskning og etterutdanning - ble i 2021 utvidet, og fikk betegnelsen Medietiltak. Utvidelsen skjedde gjennom at ulike støttebeløp på medieområdet som før lå andre steder i statsbudsjettet, ble flyttet til post 73.

Fra og med 2008 er portokompensasjonen bakt inn i produksjonstilskuddet.

I 2007 ble støtteordningen for visse publikasjoner overført til Norsk kulturråd. Støttebeløpet for 2007 består derfor bare av tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner. I 2016 ble denne støtten tilbakeført til Medietilsynet og inkludert i produksjonsstøtten.

Kilder