medienorge

Aviser med størst opplagsøkning

Her finner du oversikter over opplagsvinnerne blant avisene hvert enkelt år. Oversiktene er basert på opplagstall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL), bearbeidet av medienorge. Bare publikasjoner som har allment nyhetsstoff er med i oversikten.

I 2014 ble opplagsberegningen for norske aviser endret, og man begynte å bruke netto totalopplag som hovedvaluta. Netto totalopplag inkluderer både papir- og digitalopplag, men teller abonnenter med kombinasjonsabonnement bare én gang.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) organiserer en stor andel av norske aviser og mediebedrifter og utarbeider egen avisstatistikk. MBL har eget nettsted med mye informasjon. Mange av de minste avisene er ikke medlem i MBL, men i Landslaget for Lokalaviser (LLA), som organiserer rundt 110 norske lokalaviser.

hent data

Opplagsutvikling for avisene med størst fremgang i 2020

2020 Opplag Endring i
ant. eks.
 
VG* 287 315 22 183  
Dagbladet* 115 364 11 176  
Aftenposten 257 316 9 476  
Dagsavisen 25 862 5 531  
Adresseavisen 75 630 4 492  
Romerikes Blad 33 074 2 783  
Klassekampen 32 375 1 941  
Avisa Nordland 22 210 1 894  
Bergensavisen 27 068 1 766  
Dagen 13 313 1 677  

Merk:

For VG er plussutgaven på nett regnet med i opplagstallet fra og med 2017. Dagbladet inkluderte opplaget for sin plussutgave til og med 2018, men rapporterte plussutgaven separat fra 2019. Her er plussutgaven regnet med i Dagbladets totalopplag

Noe av opplagsøkningen i 2018 kan skyldes at opplagstallene beregnes på en annen måte enn tidligere. Fra 2018 er det anledning til å ta med en større andel av aviser som er solgt med rabatt - for detaljer, se informasjon fra MBL.

Fram til 2014 er beregningene basert på avisenes papiropplag. Fra og med 2014 er netto totalopplag brukt som grunnlag. Netto totalopplag er en kombinasjon av papir- og digitalopplag, og er ikke sammenlignbart med papiropplag.